Forskningsprojektet WARD

- trådløs overvågning af postoperative patienter

WARD - trådløs overvågning af højrisikopatienter 

Trådløs overvågning af indlagte patienter med særlig risiko mindsker antallet af komplikationer og dødsfald. 

WARD-projektet vil revolutionere overvågningen af højrisikopatienter, som er indlagt på danske hospitaler. Projektet udgår fra Rigshospitalet, Bispebjerg Hospital og Danmarks Tekniske Universitet (DTU),  

Det sker ved hjælp af ny teknologi, der med en række små trådløse sensorer på patientens krop kontinuerligt måler omkring 10 forskellige værdier eksempelvis blodtryk, iltmætning, hjertekardiogram og åndedræt.

Målingerne sendes trådløst til en central computer, der udgør ’hjernen’ i det nye overvågningssystem. Ved hjælp af kunstig intelligens aflæser, analyserer og fortolker computeren de mange data og giver øjeblikkeligt hospitalspersonalet besked, hvis der er ved at opstå komplikationer, så de kan tilse patienten.  

Forskningsprojektet har monitoreret 150 sengeindlagte patienter døgnet rundt i patientens første 4 postoperative dage. En computer har på den måde lært at opdage og forudsige kliniske hændelser såsom lav desaturering, iltmangel i hjertet etc. Ved hjælp computerens tillærte behandlingsalgoritmer kan man derfor behandle og forebygge tidligt - og potentielt før der opstår skade.

Ved projektets afslutning skal antallet af målinger omfatte i alt 5.700 patienter, alle i samarbejde med Odense - og Aarhus Universitets Hospitaler.

Projektets gavn for patienter vil til i sidste ende blive undersøgt i et klassisk randomiseringsstudie hvor WARD teknologien, vil blive sammenlignet med den aktuelle standardbehandling. 
Projektet forventes af være færdigt om 4 år og vil herefter blive udbredt til resten af landet og potentielt internationalt.
 
Hvert år bliver der udført 150.000 større operationer i Danmark, og trods den højeste kirurgiske og anæstesiologiske standard kan operationer medføre alvorlige komplikationer. Det betyder, at patienterne skal være indlagt længere, og i værste fald får de gener resten af livet eller dør af de tilstødende komplikationer. 


Eksperterne bag WARD

Eske Aasvang, dr.med. forskningsansvarlig overlæge

Afdeling for Bedøvelse og Operation, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet, mail: eske.aas@gmail.com , tlf.: 26 23 20 76
Forskningsmæssig fokus på optimerede patientforløb, især akutte postoperative komplikationer der medfører forsinket rehabilitering, og på hvordan viden herom bruges til at gøre patienter hurtigere raske.

Christian S. Meyhoff, ph.d. forskningsansvarlig overlæge

Anæstesiafdelingen, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, mail: christian.sahlholt.meyhoff@regionh.dk , tlf.: 22 98 50 42
Forskningsmæssig fokus især på lunge- og hjertemæssige komplikationer herunder 'stille' blodpropper i hjertet der kun kan opdages med blodprøver men hvor tidlig opsporing har potentiel gavnlig effekt på overlevelse.

Helge B. D. Sørensen, ass. professor

DTU Elektro, mail: hbs@elektro.dtu.dk ; tlf.: 45 25 52 44
Forsker i medicinsk signalbehandling til nye løsninger til mennesker vedrørende monitorering, diagnosticering, behandling, og sundhed i hjemmet og på hospitalet. HBDS fokuserer på analyse-, processering-, og fortolkning af udvalgte typer af signaler fra mennesker ved anvendelse af intelligente algoritmer. HBDS er leder af Forskergruppen for Biomedicinsk Signal Processering.

Fonde

Projektet er støttet af Innovationsfonden, Kræftens Bekæmpelse, CACHÈT, Radiometer, Isansys og A. P. Møller Fonden. 


Redaktør