Opvågning, når du vågner efter din operationAnkomst til opvågningen

Når din operation er afsluttet, bliver du lagt i din egen hospitalsseng igen, og du bliver herefter fulgt til opvågningsafdelingen af din anæstesisygeplejerske og en portør. Under transporten får du et ilttilskud i næsen. 

Efter du er ankommet hos os på opvågningsafdelingen, giver anæstesisygeplejersken rapport til opvågningssygeplejersken om forløbet af din bedøvelse og operation. 

Din afdeling får besked om, at operationen er overstået, og at du nu er kommet til opvågningsafdelingen.Opvågningsfunktionen

Når du har gennemgået en operation og har været bedøvet, er det nødvendigt at tilse dig hyppigt for at sikre, at du har stabilt blodtryk, puls og vejrtrækning. 

Opvågningssygeplejersken er specielt trænet til at passe patienter umiddelbart efter operation og kan derfor reagere hurtigt, hvis der skulle opstå problemer.

For at have anæstesilæger og kirurger i nærheden er opvågningsafdelingen placeret mellem flere operationsgange på 4. sal i opgang 2. 

Opvågningsperioden efter en bedøvelse varer i gennemsnit 3-4 timer, men har du gennemgået en større operation, kan der være behov for, at du bliver i opvågningsafdelingen til næste dags morgenSådan ser opvågningsafdelingen ud

Opvågningsafdelingen består af 3 store stuer. Hver stue er et stort rum med plads til 6 patienter. Til hver sengeplads hører et overvågningssystem med skærm, hvor sygeplejersken kan følge dine livsfunktioner. 

Du vil blive koblet til skærmen med 3 ledninger på brystkassen, der måler din hjerterytme. 

Om fingeren får du en gummiklemme, der måler, om din vejrtrækning er tilfredsstillende. Desuden får du en blodtryksmanchet om overarmen. Og du vil stadig have brug for ilt i næsen.​​Hvis der sker noget

Der kan opstå situationer, som kræver hurtig hjælp fra en eller flere sygeplejersker og læger. Indtil situationen igen er stabil, vil der være megen aktivitet omkring patientens seng. 

Alarmerne på overvågningsudstyret kan dog godt give lyd fra sig, uden at det betyder noget alvorligt. 

Spørg personalet, hvis du bliver nervøs over, at din alarm går i gang. I øvrigt skal du vide, at sygeplejerskerne altid har tavshedspligt.Hvornår er man vågen

Du er vågen efter bedøvelse:

  • når du kan efterkomme opfordringer og svare relevant på tiltale.

  • når dit blodtryk, din puls og vejrtrækning er stabilt.

  • når du er smertefri i hvile og uden kvalme.

  • når du kan bevæge benene efter en ryg-bedøvelse.

En anæstesi(bedøve)læge vil herefter godkende, at du er vågen og udskrive dig fra opvågningsafdelingen, hvorefter du kan køres tilbage til din egen afdeling. Efter operation - smerter

En operation er forbundet med smerter, men det er muligt at tilrettelægge og justere en smertebehandling, så stærke smerter undgås. 

Du må ikke have mere ondt, end at du kan finde hvile, når du ligger i sengen. 

Når du hoster eller vender dig i sengen, kan du opleve mere smerte, men så stærke smerter, at du undlader at hoste eller vende dig i sengen, er uacceptable, og har du det, skal din behandling justeres.​​​Tilbage til egen afdeling

Under transporten tilbage til din egen afdeling, følges du af en portør og af din opvågningssygeplejerske. POTA-sygeplejersken har forinden ringet til din afdeling og meldt din ankomst. Når du er på din stue bliver POTA sygeplejersken ved din side, indtil sygeplejersken fra din afdeling kommer og du kan overlades i trygge hænder. Afdelingen modtager rapport over operations-bedøvelses- og opvågningsforløbet.


Redaktør