Anæstesi- og Operationsklinikken i Center for Kræft og Organsygdomme

Vores klinik består af tre afsnit for henholdsvis bedøvelse, operation og opvågning. Vi informerer patienter om bedøvelse og faste før operation. Vi bedøver patienter, og vi bidrager til at alle operationspatienter får et sikkert og ukompliceret operationsforløb.

Det er vigtigt for os, at du føler dig godt modtaget. Vi har samlet viden, gode råd og praktiske redskaber, der kan støtte dig før, under og efter et sygdomsforløb. Se dem her 

 Sygeplejerske i vores klinik


 Spørgsmål og svar om bedøvelse