Infektioner

​​Særligt de ekstremt tidligt fødte børn har en øget tilbøjelighed til infektioner i de første leveår. ​

​Det gælder særligt de børn, der udviklede BPD (Bronko Pulmonal Dysplasi) under indlæggelsen på neonatalafdelingen. Disse børn er særligt sårbare overfor luftvejsinfektioner.
 
Almindelige forkølelser har tendens til at udvikle sig til luftvejsinfektioner og lungebetændelse. BPD viser sig i neonatalperioden som et langvarigt behov for ilt.

De seneste opgørelser fra Danmark viser, at omkring en tredjedel af de ekstremt tidligt fødte børn udvikler moderat BPD. 

Det har betydning, at børn i vuggestue bliver udsat for flere infektioner end børn i dagpleje. ​Børn, der passes hjemme, bliver udsat for færrest infektioner.

Der er nogle af børnene med BPD, hvor man anbefaler, at de passes hjemme i de første leveår.
Det vil typisk være lægen fra den lokale børneafdeling, hvor barnet følges, der tager stilling til disse anbefalinger.​

Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​

​​

Redaktør