Børnehavealderen 3-6 år

​​Samværet med andre børn stiller nye krav til det tidlig fødte barn. Langt de fleste klarer sig fint, men især de ekstremt tidlig fødte har brug for ekstra støtte.

I børnehaven bliver der stillet krav til barnets evne til at klare sig på egen hånd. Evnen til at indgå i sociale samvær med de andre børn bliver tiltagende vigtigt.

Mindre udviklingsforstyrrelser kan derfor vise sig på dette tidspunkt og få betydning for hvorledes barnet fungerer i dagligdagen.

Motoriske vanskeligheder – for eksempel kluntet og ukoordineret grov- og fin motorik - kan have betydning for barnets muligheder for at følge de andre børn.

Nogle børn udvikler deres sprog senere end andre. Den sene udvikling af sproget kan begrænse barnet og kan samtidig være tegn på andre kognitive vanskeligheder. Adfærdsforstyrrelser og koncentrationsbesvær kan være dominerende og en del af en generel udviklingsforstyrrelse.


Behov for s​ærlig støtte

Omkring børnehavealderen vil det almindeligvis også være klart, om barnet har nedsat syn, er hørehæmmet eller lider af spasticitet. Er det tilfældet, vil barnet ofte have behov for særlig støtte i børnehaven. Behovet er størst blandt de meget tidligt fødte og ekstremt tidligt fødte børn sammenlignet med børn født til terminen.

En dansk undersøgelse af ekstremt tidligt fødte børn født i 1994-95 (ETFOL-studiet) viser, at de fleste gik i almindelig børnehave, da de var 5 år gamle. Dog havde flere af børnene særlig pædagogisk støtte i dagligdagen. Dette gjaldt 48 ud af de 252 børn i undersøgelsen - svarende til 19 procent. Der var 18 børn i specialbørnehave og 30 børn i almindelig børnehave - dog med støttepædagog i et varierende omfang (fra enkelte timer ugentligt til flere timer dagligt).

Der er ingen danske opgørelser over behovet for særlig støtte i børnehaven for meget og moderat tidligt fødte børn. Men det er givetvis væsentligt mindre end for de ekstremt tidligt fødte børn. Og da antallet af tidligt fødte børn er meget mindre end børn født til terminen, vil langt de fleste børn med behov for særlig støtte i børnehaven være født til terminen.


Havner i ”g​​​​råzone”

Langt de fleste tidligt fødte børn klarer sig fint. Men særligt blandt de ekstremt tidligt fødte børn vil flere have motoriske og psykologiske udviklingsforstyrrelser. Børnene har ofte ikke en lægelig diagnose. Og selvom de følges på hospitalet, viser deres vanskeligheder sig først for alvor i børnehaven, når de skal klare sig blandt jævnaldrende.

Man kan sige, at børnene er i en ”gråzone” - forstået på den måde, at de ofte ikke fejler noget i lægelig forstand, men har alligevel vanskeligheder med at følge deres jævnaldrende kammerater i dagligdagen.
Der er generelt en vis tilbageholdenhed med at stille diagnoser på børn, der netop er startet i børnehave, da der kan ske meget i det enkelte barns udvikling.


Psykologiske og pædagogi​ske problemstillinger

Det er ofte de psykologiske og pædagogiske problemstillinger, der betyder mest for barnets dagligdag på dette tidspunkt. I Danmark er det Psykologisk Pædagogisk Rådgivning – PPR - i kommunerne, der varetager udredning og støtte til børnene på dette tidspunkt i deres udvikling. Nogle af børnene har behov for at blive henvist til en børnepsykiater.

En stor del af de børn, der har svært ved at klare sig i en almindelig børnehave uden støtte, har ganske givet gavn af et mindre, roligt, ikke støjende miljø, hvor dagen er præget af megen forudsigelighed og struktur. en fysioterapeut eller en ergoterapeut kan være en god investering i forhold til at arbejde målrettet med de børn, som har motoriske problemer.

PPR kan også hjælpe med at vurdere tidspunkt for skolestart, samt om der skal træffes særlige foranstaltninger i skolen. 

Læs mere om: Skolealderen 6-18 år 

Da tidligt fødte børn er meget forskellige, er det svært at komme med generelle anbefalinger om, hvornår barnet skal starte i skole. Det er vigtigere at vurdere det enkelte barn.


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​

​​

Redaktør