Litteratur og henvisninger

​Videnscentrets primære målgruppe er fagfolk. Vi skriver på baggrund af vores egen faglighed, som er erfarings- og forskningsbaseret.​​​

Vi har fravalgt at lave en udtømmende og altid opdateret liste over referencer til litteratur. Det ville være et stort arbejde at oparbejde og vedligeholde udtømmende referencelister til de mange emner og delspørgsmål, vi berører. 

Det betyder, at vores tekster ikke kan bruges som et altid opdateret samlet afsæt til læsning og litteratursøgning vedrørende et fagligt eller videnskabeligt felt. 

Vi har dog valgt at angive henvisninger til det mest relevante, af den litteratur vi i sin tid brugte under udarbejdelse af teksterne. Dette betyder, at henvisningerne ikke altid er helt up-to-date, men kan tjene som delvist afsæt for videre litteratursøgning. Yderligere er der for nogle emner angivet ’supplerende litteratur’, som kan tjene som supplerende læsning og ekstra veje ind i emnet, bl.a. via underemner, som ikke direkte er berørt i teksterne. 

Vi håber, at brugerne af hjemmesiden med denne indgangsvinkel til litteratur og henvisninger kan blive inspireret til videre litteratursøgning ind i emnerne herfra.Redaktør