Overlevelse

​Spædbørnedødeligheden er forøget for tidligt fødte børn – alt efter graden af tidlig fødsel. De første dage og uger er mest kritiske.

Fødselsregistret​ indeholder oplysninger om alle bør​n f​ødt i Danm​ark siden 1973, hvor nedenstående grafer og tal er hentet fra. ​​​

Den totale spædbørnedødelighed i Danmark er ca. 4 per 1000. Det er et normalt niveau i Europa, men højere end i Norge og Sverige (3 per 1000), og Finland (2 per 1000). Den globale spædbørnedødelighed er 46 per 1000

Figuren herunder viser antallet af levende fødte børn som dør i 1. leveår. Tallet er faldende for børn født til tiden, men der er ikke noget tydeligt fald for de tidligt fødte børn. 


Spædbarnsdødeligheden for de meget tidligt fødte (gestationsalder 28-31 uger) og de ekstremt tidligt fødte (under 28 uger) er af tekniske grunde lagt sammen i figuren, men de yngste børn står for de fleste dødsfald. Tallene ko​mmer fra e-sundhed​, men er behæftede med en vis usikkerhed da de kommer fra rutineregistreringer fra landets hospitalet. Nogle få fejlregistreringer af gestationsalder eller fødselsvægt kan betyde meget i de små gruppe af meget tidligt fødte børn. Tallene springer fra år til år. Det skyldes især statistisk usikkerhed.

Dansk obstetrisk gynækologisk selskab har adgang til mere detaljerede data end det offentligheden har adgang til på e-sundhed. Det har muliggjort identifikation af nogle fejlregistreringer for året 2012. I 2012 døde alle 57 børn født levende med gestationsalder 20, 21, 22, og 23 uger, mens der var 54 dødsfald blandt 535 børn født levende med gestationsalder 24 til 31 uger. Dødeligheden var 75% for børn under 500 g.

I 2004 blev loven ændret, så grænsen mellem abort og dødfødsel blev flyttet fra 28 uger til 22 uger og i 2005 bekendtgjorde Sundhedsstyrelsen at et barn er levende født, hvis det blot udviser ét ’livstegn’, dvs. puls, hjerteslag eller aktive bevægelser og det kan ikke udelukkes at der er kommet flere af de allermindste børn med i statistikken.

Ca. 75 % af børnene dør i den første leveuge, men nogle børn dør flere måneder gamle uden at være blevet så raske at de kunne komme hjem.​


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.

Redaktør