Overlevelse

Spædbørnsdødeligheden er generelt højere for tidligt fødte børn end for børn født til terminen. Dødeligheden afhænger af  graden af tidlig fødsel. De første dage og uger er de mest kritiske.

​Den totale spædbørnedødelighed i Danmark er ca. 4 per 1000. Det er et normalt niveau i Europa, men højere end i Norge og Sverige (3 per 1000), og Finland (2 per 1000). Den globale spædbørnedødelighed er 46 per 1000

​Tabellen herunder viser overlevelse efter et år blandt de præmature og mature fra GA (gestationsalder) uge 22 til GA uge 43, der er født i 2019 i Danmark.

Gestationsalder
Overlevende præmature og mature børn efter 1 år​
​22-27

​55,6 %
​28-31
91,1 %​
​32-36
98,5 %​
​37-43
99,8 %​​

NB. nævner er alle levendefødte og dødfødte. Kilde:​ DKN 2020


I 2004 blev loven ændret, så grænsen mellem abort og dødfødsel blev flyttet fra 28 uger til 22 uger, og i 2005 bekendtgjorde Sundhedsstyrelsen, at et barn er levendefødt, hvis det blot udviser ét ’livstegn’, dvs. puls, hjerteslag respiration eller aktive bevægelser, og det kan ikke udelukkes, at der derfor de seneste år er kommet flere af de allermindste børn med i statistikkerne.

Ca. 75 % af alle de børn der dør, dør i den første leveuge, men nogle børn dør flere måneder gamle uden at være blevet så raske, at de kunne komme hjem.

Anvendt litteratur

  • Fødselsregistret 2007 
  • Fødselsregistret 1973-2002
  • e-sundhed
  • DKN


Fagligt ansvarlig redaktør: Overlæge Ane Vibeke Lando og afdelingslæge Porntiva Poorisrisak
04/07-2022​

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.


Redaktør