Definitioner

​Tidligt fødte børn (præmature) inddeles i tre grupper på baggrund af, hvor tidligt de er født.

Moderat tidligt fødte børn

Børn født fra 32. op til 36. fulde svangerskabsuger. Altså fødsel 3 til 8 uger før termin.

Meget tidligt fødte børn

Børn født fra 28. op til 31. fulde svangerskabsuger. Altså fødsel 9 til 12 uger før termin.

​Ekstremt tidligt fødte børn

Børn født før 28 fulde svangerskabsuger. Altså fødsel 12 uger eller mere før termin.


Fødselsvægten inddeles på følgende måde:

Om fødselsvægt hos  tidligt fødte (præmature) børn

Tidligt fødte børn har ofte en lav fødselsvægt. Man kan beregne den forventede fødselsvægt for et barn på baggrund af vækstkurver for det normale foster. Kurverne er lavet på baggrund af et stort antal ultralydsskanninger af raske gravide kvinder.

Et nyfødt præmaturt barn kan således have:

  • En fødselsvægt, der svarer til det forventede. Dette betegnes "appropriate​​ for gestational age", AGA.
  • En fødselsvægt, der er mi​ndre end det forventede. Dette betegnes "small for gestational age", SGA.
  • ​En fødselsvægt, der er over det forventede. Dette betegnes "large for gestational age", LGA.​​

I gennemsnit vejer et barn:

  • Cirka 2300 gram ved 34 svangerskabsuger
  • Cirka 1500 gram ved 30 uger
  • Cirka 1000 gram ved 27 uger 
  • Cirka 650 gram ved 24 uger.

En relativt stor del af tidligt fødte børn er samtidigt væksthæmmede i fosterlivet. De fødes derfor med en lavere fødselsvægt end forventet (SGA).​

Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen og læge Rikke Wiingreen
14/09-2018

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn.

Redaktør