Anna

​Anna kom til verden 14 uger for tidligt (uge 26 + 6 ). Hun blev født 4. oktober, men skulle ifølge terminen først være blevet født 4. januar.

Fødslen

Det hele gik meget stærkt p​å grund af en infektion. Annas mor havde kun været til jordemoder én gang inden fødslen. Og hun havde endnu ikke været til fødselsforberedelse. 

Det var lidt af et chok for både Annas mor og far at Anna kom til verden så lang tid før beregnet. Der var ikke​​ gjort ret meget klart derhjemme endnu. Der skulle jo efter planen have været 3 måneder til Anna skulle komme til verden.​

Anna, som vejede 950 gram, blev indlagt på Rigshospitalets Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn med det samme og lagt i kuvøse. Annas far gik med over på Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn, mens mor blev liggende på fødeafdelingen. Moderka​​gen skulle ud, og der var andre ting, som skulle ordnes og tjekkes.

Den første​​ tid

Det hele var slet ikke, som Annas mor og far havde forestillet sig. Anna var så lille og født ekstremt for tidligt. Der var fare for hjerneblødninger og andre komplikationer det første døgns tid. Ingen vidste, om Anna ville leve eller dø, og om hun ville få handicap. Heldigvis gik det første døgn godt. Anna var allerede rigtig fin og trak vejret selv, så hun skulle ikke i respirator. Hun fik ilt gennem en slange i næsen, og så lå i sin kuvøse for at holde på varmen. Her lå hun ca. en måneds tid på en stue med 6 børn. Annas mor og far sad ved hende hele dagen, men sov hjemme om natten. 

Infektion​​er

Anna nåed​​​e at få 2 infektioner, mens hun var indlagt. Og hun fik hun blod en enkelt gang. Hun fik en lille hjerneblødning, men ikke noget af betydning, ifølge lægerne. Efter de første uger, stod det klart, at Anna ikke ville blive hverken multihandicappet eller få de store gener ved at være født for tidligt. Men så var der jo alle de andre sygdomme, man kunne​​ få, - og infektioner. Anna mor og far var ofte bekymrede. Særligt fordi Anna havde en meget opspilet mave, som kunne være tegn på en mave-tarm-sygdom. Men den sygdom fik Anna heldigvis ikke. Og der var mange andre ting at være bekymrede for. Som f.eks. om Anna blod blev iltet godt nok. Og amningen, som var svært pga. iltmasken. Anna fik modermælk de første 4-5 måneder via udmalkning.

Tidligt hjemmeo​​phold (THO)

Anna var indlagt indtil den dag, hun skulle have været født, men hun kom hjem på 'tidligt hjemmeophold' i december måned. Tidligt hjemmeophold betød, at Anna kunne komme med hjem, men hun skulle ind på hospitalet hver tredje dag for at blive målt og vejet og kigget på.

Annas mor o​g far var stadig meget opmærksomme på at Anna skulle undgå infektioner. De var meget påpasselige m​​​ed, at man skulle vaske hænder, og sørge for, at Anna kunne holde varmen. Og det gik godt.

Vugg​​estue

Anna startede​​ i vuggestue 1 år og 1 måned fra udskrivelsen. Lægerne var en smule bekymrede for, at Anna skulle i vuggestue frem for dagpleje, da der er større risiko for infektion, i en stor institution. Men Anna havde ikke været mere syg end de andre børn, og derfor mente Anna mor og far, at det var ok. De ville gerne have haft dispensation til at få en vuggestue eller børnehave, hvor der ikke var så mange børn, men som lægerne sagde, var der ikke belæg for at skrive, at hun havde taget skade af at være for tidligt født, og derfor havde brug for særlige forhold. Heldigvis fik familien en plads i en vuggestue med kun tre stuer, og det fungerede fint til alles glæde.

Anna i d​​ag

I dag er Anna 4 år ​​og går i børnehave. Hun har ikke nogle men efter at være for tidligt født.


Både motorisk og spro​​gligt er hun lige så meget med som alle andre børn. Anna er en smule lavere end sine jævnaldrende i øjeblikket, men ingen ved, om det vil ændre sig med alderen. Synet fejler heller ikke noget, men Anna har gået til kontrol med øjnene lige efter udskrivelsen, da det drillede lidt i starten. Men ikke mere. 


Hun går ikke længere til kontrol på Rig​​​shospitalet. Lægerne måtte konkludere, at der ikke var nogen grund til, at familien kom mere, for Anna havde ingen gener af at være for født ekstremt for tidligt.

Anna er ved interviewets ​​afslutning 4 år og trives fint i børnehaven og udvikler sig præcis som alle andre børn. En glad og livlig pige, med et godt humør.​


Redaktør