Socialrådgivning

​Der findes ingen regler i sociallovgivningen, der drejer sig særligt om tidligt fødte børn, men kommunerne er forpligtiget til at hjælpe børn og familier med særlige behov.

​Socialrådgiverne på hospitalet eller i kommunen kan hjælpe forældrene med at finde ud af, hvor og hvordan der er mulighed for hjælp. For at hjælpe familierne bedst muligt, er det vigtigt, at fagpersonerne er opmærksomme på børnenes konkrete problemer og familiernes aktuelle behov.

Økonomisk støtte til forlængelse af barsel​sorlov

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte og forlængelse af mors barselsorlov under indlæggelsen.
Hvis et barn bliver indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, kan mors barselsorlov forlænges (barsellovens paragraf 14) med det antal dage indlæggelsen varer, dog højst 3 måneder.

Hvis barnets indlæggelse varer mere end 12 dage, kan den anden forælder få dagpenge efter barsellovens paragraf 26.

Dette giver mulighed for at gemme de 14. dages fædreorlov til barnet udskrives (dagpenge efter barselloven administreres af udbetaling Danmark).

Dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjen​este

Hvis et barn har 'betydeligt' fysisk eller psykisk handicap eller en 'indgribende' kronisk eller langvarig lidelse, kan forældrene søge om dækning for merudgifter og/eller tabt arbejdsfortjeneste (servicelovens paragraf 41 og 42).

I fortolkningen af serviceloven betyder 'indgribende', at det griber ind i barnets og familiens daglige liv, og 'langvarig' betyder, at det forventes at vare i mere end 1 år. Lidelsen skal både være indgribende og langvarig.

Konkret vurdering af ret til at få dækket merudgifter og/eller tabt arbejdsfort​jeneste

Familien skal selv søge om hjælpen via Kommunen, der har særlige ansøgnings​skemaer. Der skal desuden udfærdiges en lægeerklæring der beskriver barnets konkrete problemer og behov, som skyldes handicap eller sygdom. 


Klage- og ankemuli​​gh​ed

Hvis forældre ikke får den økonomiske støtte, som de har søgt, kan de anke kommunens afgørelse til Den Sociale Ankestyrelse.

Læs mere om socialrådgivningen under barnets indlæggelse på Rigshospitalets Enhed for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning​.
​​

Anvendt litteratur​

  • ​​Beskæftigelsesministeriet (2015) "Barselsloven". Kan findes her.
  • Social-, Børne- og Integrationsministeriet (2017) "Serviceloven". Kan findes her.


Fagligt ansvarlig redaktør: Professor Gorm Greisen
08/02-2016

© Copyright Rigshospitalet, 
Videnscenter for Tidligt Fødte Børn. ​


Redaktør