Baggrund

​Videnscenter for Inkontinens hos børn og unge blev etableret i 2009 i en projektperiode på eet år.​

Urin- og afføringsinkontinens hos børn og unge er et stort problem i Danmark. Børnekirurgisk Klinik har oplevet et stigende antal henvendelser omkring problematikken.

Der findes ingen danske opgørelser om omfanget af inkontinens hos børn og unge, men svenske undersøgelser viser, at 7 – 10 % af alle 7-årige har inkontinensgener.

Det påvirker børn og unge både fysisk, psykisk og socialt og hæmmer dem i deres udvikling og aktiviteter.

For at kunne opgradere tilbud​dene til børn og unge samt deres familier samt for at kunne dække det stigende informationsbehov, er der et stort behov for at udvikle og systematisere den eksisterende viden på området for sundhedsfaglige og andre, der har med børnene at gøre i hverdagen.

Mål

Målet med centret er derfor at: 

  • Sikre ensartet og evidensbaseret vejledning og behandling af børn og unge med inkontinensproblemer
  • At indsamle og systematisere eksisterende viden på området
  • Udvikle ny viden ud fra klinisk praksis
  • At skabe et samlingssted for børn og unge med inkontin​ens
  • At formidle viden til relevante institutioner
  • At kortlægge omfanget af inkontinensproblemerne og konsekvenserne for børnene og de unge. 


Redaktør