Om Videnscenter for Ernæringsterapi til Syge Børn og Unge

​Videnscenter for ernæringsterapi til syge børn og unge (VEB) er organiseret i BørneUngeAfdelingen i J​​uliane Marie Centret, og er en del af BørneErnæringsEnheden. Videnscentret arbejder tæt sammen med Børnekirurgisk Klinik, Center for Kræft og Organsygdomme, Klinisk Genetisk Klinik, BørneUngeAfdelingen, Neonatalafdelingen, BørneKlinikken i HovedOrtoCentret og Institut for Idræt og er​​næring (NEXS), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.​

​Formål​et

Videnscentret arbejder for at fremme den sundhedsfaglige indsats for børn og unge på ernæringsområdet. Rigshospitalets vision og strategi 2020, JMC Strategi 2020 og BørneErnæringsEnhedens strategiplan er retningsgivende. 


Målgruppe 

Videnscentret henvender sig i udgangspunktet til fagfolk som læger, kliniske diætister, sygeplejersker og forskere med relation til fagfeltet. 
For at fremme den ernæringsmæssige behandling og vejledning af børn, unge og deres pårørende skal Videnscentret sikre en fast forankret vidensspredning og formidling til det sundhedsfaglige personale i regionerne. Videnscentret skal stimulere fortsat forskning og udvikling indenfor klinisk børneernæring. 


Referen​​cegr​uppe

Der er nedsat en referencegruppe, der repræsenterer de højtspecialiserede afdelinger på Rigshospitalet med ernæringsrelaterede problemstillinger.
Se medlemmer af referencegruppen.
Redaktør