Undervisningstilbud

Videnscenter for ernæringsterapi til syge børn og unge tilbyder undervisning og vejledning i følgende emner:​​

Vurdering af ernæringstilstand herunder screening og b​estemmelse af næringsbehov hos børn

 • Introduktion til ernæringsscreeningsskemaet og gennemgang af hvordan man i praksis vurderer forskellige syge børns og unges ernæringstilstande og beregner deres næringsbehov herunder energi- og proteinbehovet. Undervisningen tager udgangspunkt i 1-2 cases.

Mad til det småtspisende b​arn

 • Hvad vil det sige at være småtspisende, og hvilken betydning har det for barnet under indlæggelsen? Hvad kan man tilbyde barnet/den unge når det enten har kvalme, opkast, diarre, forstoppelse, eller stomatit? Forskellige metoder til energiberigelse af mad, samt tips og tricks til børnevenlige retter/snacks vil blive gennemgået.

Sondee​​rnæring

 • Introduktion til proceduren for anvendelsen af sondeernæring, herunder valg af sondeernæringsprodukter, opstartsprocedure, og indgift (bolus eller kontinuerligt indgift). Undervisningen tager udgangspunkt i 1-2 cases.

Parenteral e​​rnæring

 • Introduktion til proceduren for anvendelsen af parenteral ernæring, herunder valg af præpa​rater, opstartsprocedure, og indgift. Gennemgang af fordele og ulemper ved parenteral ernæring, Undervisningen tager udgangspunkt i 1-2 cases.

Dårlig vækstm​æssig trivsel

 • Gennemgang af forskellige problemstillinger hos børn og unge der er i dårlig vækstmæssig trivsel og hvordan man ved hjælp af optimal ernæring kan sikre deres vækst/hjælpe dem til at komme i bedre trivsel. Undervisningen tager udgangspunkt i forskellige cases.

Sekundær ​overvægt

 • Gennemgang af forskellige overvægtsproblematikker som et sekundært problem til/følge af barnets/den unges primære sygdom og/eller behandling heraf.  Hvad kan vi gøre for det overvægtige barn/den unge? Gennemgang af mulige kost- og adfærdsændringer der kan begrænse overvægten eller medføre et vægttab.

Sund kost, herunde​r myter om sund mad og alternative populære diæter  

 • Hvad er sund kost? Hvad er oppe lige i tiden af forskellige diæter?

​Diæter ved specifikke​ sygdomme:

 • Introduktion til ernæringsbehandlingen af specifikke sygdomme/tilstande med udgangspunkt i afdelingens ønsker. Der tages udgangspunkt i patientcases.​
 • Nyresygdomme, herunder proteinbehov, kalium og/eller fosfatbegrænsning
 • Leversygdomme
 • Ketogen diæt
 • Cystisk Fibrose
 • Neuropædiatri
 • Diæter ved metaboliske sygdomme, herunder behandling med akutregimer
 • Svær lungesygdom, fx PCD
 • Rheumatologiske sygd., herunder knoglestyrkende kost
 • Sjældne sygdomme og handicap, fx Noonan syndrom, Prader Willi Syndrom, Osteogenesis Imperfecta
 • Medfødte misdannelser, fx galdevejsatresi, oesophagusatresi, tarmsygdomme, herunder kort tarms syndrom, tarmatresi, Mb. Hirschsprung, gastroscise, nyre/ urinveje
 • Diverse traumer, fx ulykker, fald, indtag af fremmedlegemer
 • Endokrinologiske tilstande som AGS, pubertas tarda, pubertas præcox, SGA og GH-beh.

 

PE​​G

 • F​orberedelse, anlæggelse, observation, pleje samt behandling af komplikationer ved PEG.

Redaktør