Influence of test weighing before and after nursing on breastfeeding in preterm infants

Funkquist EL, Tuvemo T, Jonsson B, Serenius F, Nyqvist KH. Adv Neonatal Care . 2010 Feb;10(1):33-9.

Resumé af svensk undersøgelse. ​

Formål:

At undersøge kontrolvejnings effekt på amning og vægtøgning.

Metode:

En retrospektiv sammenligning af journaldata fra præmature børn på 2 neonatalafdelinger: Afd. A (Uppsala): 64 børn, Afd. B (Umeå): 59 børn. GA 28-36 uger. Børnene måtte ikke have alvorlige sygdomme, som kunne påvirke deres ammeformåen (asfyksi, kromosom anomalia, PVL). Mean GA afd. A: 34 uger+0, afd. B: 34 uger + 5 dage. Børn i afd. A blev kontrolvejet før og efter hvert ammemåltid, og suppleret via sonde til døgnbehov, mens børn i afd. B ikke blev kontrolvejet, men suppleret via sonde efter ”klinisk skøn”.

Resultater:

Der var ingen signifikante forskelle mellem de to grupper børn mht. andel af børn, som blev udskrevet fuld eller delvist ammet (Afd. A: 88% og 9%, , postnatal alder ved fuld amning eller vægtøgning. Børn i afd. A havde en lavere PMA både når de var i stand til at blive fuld-ammet, og når de blev udskrevet.

Konklusion:

Både kontrolvejning og ”klinisk skøn” kan anvendes, når præmature børn skal overgå til amning. Måske kan kontrolvejning hjælpe børn til at blive fuldammet ved en lavere postmenstruel alder.Redaktør