Om videnscentret

​Videnscentret indsamler, systematiserer og udvikler viden og erfaringer nationalt, herunder på Rigshospitalet hvor videnscentret er forankret, samt internationalt.​

​​​​

Videnscenter for amning af børn med specielle behov er nu veletableret, og Statusrapport fra de første 3 år af Videnscentrets arbejde er udgivet. Statusrapporten kan downloades her​.​

Videnscentret indsamler, systematiserer og udvikler viden og erfaringer nationalt, herunder på Rigshospitalet hvor videnscentret er forankret, samt internationalt. Sammen med litteratursøgninger danner det baggrund for vejledninger om amning af børn med specielle behov.

Udvikling af Videnscentret sker i et regionalt, nationalt og internationalt netværk. Placeringen i Afdeling for Intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet sikrer tilknytning til et stort og specialiseret praksisfelt inden for området.

Videnscentret samarbejder med afdelingerne på Rigshospitalet om at udvikle praksis, så pleje, behandling og rådgivning i forbindelse med amning af børn med specielle behov bliver ensartet, evidensbaseret og af høj kvalitet.

Endvidere identificerer Videnscentret områder for forskningspotentiale og ajourfører den nyeste viden på området kontinuerligt.

Videnscentret gør den indsamlede viden tilgængelig for neonatal-, børne- og barselafdelinger i Danmark via videnscentret hjemmeside, rådgivning og undervisning. Hermed sikres vidensdeling.

Videnscentret ledes af sygeplejerske, ph.d., IBCLC Ragnhild Måstrup.

Videnscentret har udpeget en ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov.

Videnscentret kan kontaktes for yderligere information

Redaktør