Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov

​Videnscenter for amning af børn med specielle behov har nedsat en "Ekspertgruppe i amning af børn med specielle behov".​

Ekspertgruppen er udpeget af Videnscentret.

Ekspertgruppen er sammensat af sygeplejersker, der har særligt fokus på amning af børn med specielle behov, og med forskellige indfaldsvinkler er eksperter i feltet, således at der i ekspertgruppen - udover ekspertkompetencer i amning af børn med specielle behov – er repræsenteret kompetencer indenfor internationalt certificerede ammekonsulenter (IBCLC), forskning, ledelse, udvikling og sundhedspleje.​

Ekspertgruppens formål:

At dele viden - både evidensbaseret og erfaringsbaseret viden, at høre hinandens meninger og grundlaget for disse, men ikke nødvendigvis at blive enige.

Funktion:

  • Udveksle erfaringer og viden 
  • Indsamle den viden, der findes i Danmark og ekspertgruppen, og afdække huller.
  • Gensidig sparringspartnere til guidelines
  • Formidle og diskutere den nyest fremkomne viden
  • Inspirere hinanden
  • Gøre opmærksom på ønsker for guidelines
  • Afdække områder for forskning
  • Medvirke til forskning

Ekspertgruppen mødes ca. 4 gange årligt.

Medlemmer:

Ragnhild Måstrup, IBCLC, neontalsygeplejerske, Videnscenter for amning af børn med specielle behov

Annemi Frandsen, IBCLC, neonatalsygeplejerske, Holbæk

Anne Kyhnæb, IBCLC, Sundhedsplejerske, Neonatalafdelingen Hvidovre

Karin Hallum, cand cur, afdelingssygeplejerske, Neonatalafdelingen Viborg

Susanne Bojesen, master i klinisk sygepleje, neonatal- og børnesygeplejerske, Herlev

Elisabeth Mølgaard, IBCLC, neonatalsygeplejerske,  Rigshospitalet

Inge Svarer, neonatalsygeplejerske, Odense 

Helle Berg Sandfeld, IBCLC, neonatalsygeplejerske, RandersRedaktør