Vækst

​Et barn vokser fra det ligger i mors mave til det er 18-20 år og færdig med sin pubertetsudvikling. Væksten styres primært af væksthormon, der virker via vækstfaktoren IGF-1.

​Vi undersøger mange børn med for lille vækst eller for stor vækst. Børnene får taget en blodprøve, der bliver analyseret for indholdet af væksthormon og IGF-1. Desuden plottes børnenes højde ind på en vækstkurve. Ved at plotte gentagne højdemålinger ind på barnets kurve, kan vi se om barnet følger sin kurve eller afviger fra sin kurve. Som led i undersøgelsen bestemmer vi også den biologiske alder ved at tage et røntgenbillede af venstre hånd og vurdere knoglealderen. Herved kan vi se hvor meget vækst der er til gode, og dermed give et kvalificeret bud på sluthøjden i voksenlivet. 

Barnets vækst kan være en vigtig markør for barnets trivsel og helbred. Derfor er det vigtigt at undersøge et barn med afvigende vækst grundigt, for at udelukke, at de har en underliggende sygdom som forklaring på deres vækstforstyrrelse.

Behandling med​ væk​sthormon

Patienter, der mangler væksthormon eller er væksthæmmet på grund af eksempelvis nyresygdom eller lav fødselsvægt, kan have gavn af behandling med væksthormon. Behandling med væksthormon justeres efter vækstrespons, knoglemodning og vækstfaktoren IGF-1.

Et barn, der har lille højde, men normal væksthormondannelse og uden andre årsager til væksthæmning, har sjældent gavn af at få væksthormon.

Nye danske høj​​​dek​​urver

Nye højdekurver, der er baseret på afdelingens store kohorteundersøgelser af raske danske børn og unge, blev offentliggjort i 2014 og kan findes på www.vækstkurver.dk. Kurverne kan ses og bruges af alle.

Redaktør