Nedsat sædkvalitet

En grundig analyse af sædkvaliteten er essentiel i udredning af par med fertilitetsproblemer. Sædanalyse indgår også i udredning af mænd med testikelsygdomme. Afdeling for Vækst og Reproduktion undersøger sædkvaliteten hos patienter, der er henvist til undersøgelse i afdelingen, men foretager også sædanalyser efter rekvirering fra Alment Praktiserende Læger og Privatpraktiserende Speciallæger.

Information til alment praktiserende læger og privatpraktiserende speciallæger


Alment Praktiserende Læger og Privatpraktiserende Speciallæger skal rekvirere sædanalyser via WebReq. Når der sendes rekvisition, skal der også udleveres information til patienten om selv at booke sig til aflevering af sædprøve (via www.RegH-Saedlab.dk​). På denne hjemmeside findes også ”Information til mænd, der skal aflevere sædprøve”, som praktiserende læger bør udskrive og give til mændene​. Patienterne skal booke tid til aflevering af sædprøve via hjemmesiden, hvor der også er udførlig information om afleveringsproceduren, inklusiv information om at overholde ejakulations-abstinenstid på mindst 48 timer. 

Patienter fra hospitalsafdelinger skal henvises via almindelig henvisning med oplysning om ønsket analyse og en medfølgende kort anamnese. Disse patienter vil modtage et indkaldelsesbrev fra Afdeling for Vækst og Reproduktion.Redaktør