Prøvetagning og forsendelse

Her finder du information om, hvordan du sender prøver til afdelingen.

​​

 

Hormonanalyser:

 

Alle Hormonlaboratoriets analyser kan udføres på serum, og dette er vores foretrukne prøvemateriale.

Afhængigt af metode kan andet prøvemateriale muligvis også anvendes. For nærmere detaljer herom, se venligst under de enkelte analyser i metodelisten på afdelingens Laboratorieinformationssystem her.

Prøvehåndtering og forsendelse

Der opsamles venøs blodprøve uden tilsætning af antikoagulantia. Prøven centrifugeres og serum afpipetteres. Prøven kan sendes uden nedkøling, såfremt prøven kan være os i hænde inden 5 dage. Længere tids opbevaring sker ved nedfrysning af serum til -20 C.
Rekvisition kan downloades her eller rekvireres på afdelingens hormonlaboratorium tlf.: 3545 5080.
Mærk venligst rekvisitionen med hvortil svaret skal stiles, og hvortil regningen skal stiles (især hvis det ikke er samme sted).

 

 

Analyse

 

Foretrukne prøvemateriale:

 

 

Serum, helst 500 µl per analyse

 

Svartid

IGF-Iminimum 100 µl
1-3 uger
IGFBP-3minimum 100 µl1-3 uger
Væksthormonminimum 350 µl1-3 uger
FSHminimum 100 µl 1-3 uger
LHminimum 100µl 1-3 uger
SHBGminimum 350 µl1-3 uger
Testosteronminimum 300 µl 1-3 uger
Østradiolminimum 300 µl1-3 uger
Inhibin-A*minimum 250 µl1-3 uger
Inhibin-Bminimum 250 µl1-3 uger
AMH    minimum 250 µl1-3 uger
PædAndrogenminimum 400µl        1-3 uger
*Inhibin A analysen kører ikke for tiden

 

Efterbestilling af analyser

Resterende prøvemateriale gemmes i Hormonlaboratoriet ved -20°C i 3 måneder.
I denne periode kan der efterbestilles analyser på en prøve. Kontakt Hormonlaboratoriet direkte på tlf: 3545 5080 ved efterbestilling.

Spermaanalyser:

Prøvehåndtering

Sædprøven produceres ved masturbation efter 3 døgns abstinens, opsamles i prøveglas og bringes til Afdeling for Vækst og Reproduktion inden for 1 time eller produceres i Afdeling for Vækst og Reproduktion, såfremt transporttiden forventes at være længere en 1 time. Under transporten skal prøven opbevares tæt på kroppen for at holde temperaturen. Sædprøven kan modtages mandag til fredag mellem kl. 8 og 9. Sammen med prøven afleveres en henvisningsseddel samt en udfyldt oplysningsseddel.

 

Rekvirering af prøvesæt og svarafgivelse

Sædprøvesæt med vejledning og oplysningsseddel kan rekvireres i spermalaboratoriet, Afdeling for Vækst og Reproduktion, spermalaboratorium, tlf. 35455068 (direkte). Udfyldelse af rubrik vedrørende diagnose og behandling er vigtig, såfremt man ønsker lægelige kommentarer til resultatet af prøven. Svar tilsendes på særligt svarskema og kan forventes efter 2 - 3 uger.

DNA/RNA analyser

  • Y-kromosom mikrodeletion
  • AR-QPCR
  • SHOX

 

Prøven kan sendes til Afdeling for Vækst og Reproduktion uden nedkøling. Kan inden afsendelse opbevares op til 3 dage ved 5 gr. Ved længere tids opbevaring må DNA oprenses og sendes uden nedkøling. Undgå forsendelse før weekend og helligdage.
Mængde: helst 6 ml, min. 1 ml EDTA blod.

Mærk venligst rekvisitionen med hvortil svaret skal stiles og hvortil regningen skal stiles.


 


Redaktør