Transition - hvorfor?

​Det overordnede formål med transitionsforløb for unge patienter er at øge deres sygdomsforståelse og egenomsorg. Manglende transition mellem børneungeafdeling og voksenregi har vist sig at kunne medføre højere sygelighed og dødelighed blandt unge med kronisk sygdom. Manglende transition kan endvidere skabe stor utryghed hos både de unge og deres forældre, fordi de skal slippe de læger og sygeplejersker, som de ofte har kendt gennem flere år, og som de har opnået et stærkt tillidsforhold til. På børneafdelingen bliver børnene – og senere de unge – fulgt af deres forældre, som varetager kommunikationen med sundhedsprofessionelle og ansvaret for behandlingen. 

Når de unge overgår til voksenregi, får de selv ansvaret for at møde op til aftaler på hospitalet, indgå i dialog om behandling og medicin og tage medicin på bestemte tidspunkter. Det er dét nye, store ansvarsområde, som transition skal forberede unge til. Forskning i transition viser, at transitionsforløb kan forbedre unges helbredsrelaterede livskvalitet, viden om egen sygdom, egenomsorg og patienttilfredshed.


Redaktør