Retningslinjer for transition


Internationale retningslinjer for transition peger på, at transitionsforløb bør:

 • starte tidligt (omkring 12 års alderen og senest i 13-14 års alderen)

 • tilpasses den unges udvikling (modenhed, kognitive formåen) blandt andet ved måden at kommunikere på

 • involvere unge i planlægningen af selve transitionsprogrammet (fx via fokusgrupper)

 • afklare den unges sygdomsforståelse, fysiske begrænsninger og fremtidige mål

 • skabe et tillidsfuldt rum, hvor den unge tør dele bekymringer om for eksempel skole, venner og sociale relationer

 • møde den unge med empati og med en ikke-fordømmende tone

 • indeholde en individuel transitionsplan, som skal udarbejdes sammen med den unge og forældrene

 • opbygges ved hjælp af split-visit-besøg (alenetid med den unge samt forældrene deltagelse først og sidst i konsultationen)

 • udpege en navngiven transitionskoordinator

 • styrke den unges autonomi og selvstændighed

 • indeholde individuel aftale om transfertidspunkt baseret på den unges modenhed og kompetencer

 • indeholde en introduktion til voksenregi og det nye behandlerteam

 • udarbejdes på baggrund af en tværfaglig tilgang og i samarbejde med det modtagende voksenspeciale/almen praksis

 • evalueres (både hvert enkelt forløb og afdelingens samlede transitionsprogram)

 

Følgende internationale retningslinjer for transition kan give inspiration til planlægningen af transitionsforløbet:

Danmark
Transition og overgang til voksenafdeling


Australien
Key Principles for Transition of Young People from Paediatric to Adult Health Care (2014)


Canada 
Transition to adult care for youth with special health care needs (2007)


Storbritannien 
Adolescent transition care: RCN guidance for nursing staff (2013)


Storbritannien 
Transition: getting it right for young people - improving the transition of young people with long term conditions from children's to adult health services (2006)


Storbritannien 
Transition from children's to adults' services for young people using health or social care services/ NICE (2016)


USA 
Six Core Elements of Health Care Transition 2.0: Transitioning Youth to an Adult Health Care Provider for use by Pediatric, Family Medicine, and Med-Peds Providers/Got transition (2014)


USA 
Clinical report – supporting the health care transition from adolescence to adulthood in the medical home (2011)

Redaktør