Kurser og uddannelse

For at de unge oplever at blive støttet i transitionen fra barn til voksen, fra børneafdeling til voksenafdeling, og bliver rustet til at håndtere de udfordringer, der ligger i at være ung og syg på samme tid, er det afgørende, at de professionelle har viden om unges udvikling, betydningen af identitetsdannelse og ved, hvordan man kommunikerer med unge. Ungdomsmedicinsk Videnscenter tilbyder derfor følgende undervisning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge:

Professionel kommunikation med den unge patient

Ungdomsmedicinsk Videnscenter udbyder faste månedlige kurser i professionel kommunikation med den unge patient. Undervisningen er deltager-aktiverende og case-baseret. Målgruppen er alle sundhedsprofessionelle, der møder unge patienter. Målet med kurset er, at deltagerne:

  • kender til unges biologiske, psykologiske og sociale udvikling

  • er fortrolige med unges patientrettigheder

  • er fortrolige med individuelle samtaler med unge

  • har trænet samtalen med den unge patient, herunder HEADS anamnesen.

Læs mere om kurset her


Transitionsworkshop

Transition er en del af Juliane Marie Centrets 2020-strategi og en kerneopgave i pædiatrien jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Vi tilbyder tværfaglige transitionsworkshops, hvor du og dine kollegaer kan arbejde med udvikling af transitionsprogrammer for unge og deres forældre. 
Læs mere om workshoppen her 


Ungeambassadør-uddannelsen

Uddannelsen til Ungeambassadør udbydes af Københavns Professionshøjskole i tæt samarbejde med Ungdomsmedicinsk Videnscenter. Målgruppen er sygeplejersker, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Formålet med uddannelsen er at give den sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at udvikle pleje til og rehabilitering af unge patienter. Efter afsluttet uddannelse kan ungeambassadøren desuden bidrage til implementering af ny viden og nye tiltag, samt til at forbedre forholdene for de unge patienter. 

De nyuddannede ungeambassadører får mulighed for at blive en del af det etablerede faglige netværk for ungeambassadører, som mødes på Rigshospitalet fire gange om året.

Netværksmøder

Netværksmøderne har til formål, at styrke ungeambassadørernes faglighed, kompetencer og mulighed for sparring og udveksling af viden. På møderne arbejdes der med relevante temaer, cases og supervision, blandt andet i reflekterende teams. Ungdomsmedicinsk Videnscenter står for planlægning af møderne. Indkaldelse, emner og form aftales i samarbejde med ungeambassadørerne. Netværksmøderne afholdes sammen med tidligere uddannede ungeambassadører, således at de nye ungeambassadører fortsætter i det eksisterende netværk såvel under uddannelsen som efter endt uddannelse. 

Dagsorden for møderne bliver sendt pr. mail 14 dage før mødet. Mødedatoerne bliver meldt ud i efteråret inden årsskifte.

Læs mere om Ungeambassadør-uddannelsen her 


Redaktør