Konkrete cases

​Følgende transitionsforløb fra Rigshospitalet kan give inspiration til, hvordan jeres afdeling kan gribe transitionsforløbene an.

TUBA - Transition for unge i Børnereumatologisk Ambulatorium

Periode

2013-2016

Design

Transitionsforløbene for unge med børnegigt blev designet som et randomiseret kontrolleret studie. Interventionens cases/interventionspersoner modtog to ekstra transitionssamtaler om året i tre år, og interventionens kontroller modtog ingen transitionssamtaler. Alle fortsatte vanlige ambulante besøg samt behandling i Børnereumatologisk Ambulatorium i den treårige periode.

Transitionssamtalerne blev varetaget af en læge og en sygeplejerske, som ikke kendte de unge på forhånd. Samtalerne fandt sted i et samtalerum indrettet specielt til unge. De unge kunne selv vælge tidspunktet for samtalerne efter skoletid hver tirsdag mellem kl. 14 og 18. Konsultationerne varede 60 minutter og var konstrueret efter split-visit-modellen, hvor forældre kun deltager i starten og i slutningen af samtalen. Lægen fungerede som transitionskoordinator.

Inklusionskriterier

Unge i alderen 12-20 år med sværere grader af juvenil idiopatisk arthritis (JIA) i behandling med disease-modifying antirheumatic drugs (DMARDs) fx methotrexat og biologiske lægemidler.

 

Planlægning forud for forløbene

Tre unge med børnegigt deltog i et gruppeinterview forud for designet af interventionen for at undersøge, hvilke ønsker og behov unge med gigt kunne havde i transitionsperioden. 


Invitation til deltagelse

Invitation til deltagelse bestod af ét brev til de unge og ét til forældrene (for at sikre, at de unge også selv fik læst brevet, selv tog stilling til indholdet og selv fik vurderede, om de ville deltage).

Samtalernes indhold

Ved første samtale blev de unge informeret grundigt om tavshedspligt og informeret samtykke, og denne information blev kort gentaget ved hver samtale. Ved hver samtale blev der ydermere talt om behandlingsadhærens og medicinadministration, og lægen vurderede, om den unge havde behov for mere viden om diagnose, prognose og behandling. Læge og sygeplejerske fulgte den strukturerede ungdomsanamnese HEADS samt elementer fra Den Motiverende samtale og Woods & Neinsteins Office Visits.


Effektmål

Der blev målt på behandlingsadhærens, patienttilfredshed og helbredsrelateret livskvalitet blandt både cases og kontroller.

 

Ungekonsultationer i CF ambulatoriet

Periode

2010 –


Design

Transitionsforløbene er designet som et fast forankret forløb til alle unge med cystisk fibrose. Alle unge får tilsendt information om transitionsprogrammet, når de fylder 12 år. Forløbene består af to årlige konsultationer á 45 minutter hos en kontaktsygeplejerske, hvor HEADS-anamnesen anvendes, og ti årlige konsultationer hos en læge, heraf én længere årskontrol. Alle konsultationer er bygget op efter split-visit-modellen, hvor forældre deltager i starten og i slutningen af samtalen. Sygeplejekonsultationerne erstatter de vanlige ambulante kontroller, og de unge patienter har derfor ikke ekstra besøg på hospitalet. Tre af afdelingens sygeplejersker fungerer som transitionskoordinatorer. Alle konsultationer indeholder måling af lungefunktion, BMI samt parakliniske undersøgelser. 

Der udarbejdes en plan for den unges overgang til voksenafdelingen – såkaldt transfer. Forældrene/omsorgspersoner tilbydes at deltage i en årlig forældreaften. Personalet på afdelingen har alle gennemgået Ungdomsmedicinsk Videncenters uddannelsestilbud i unge-kommunikation, og alle sygeplejerskerne er uddannet ungeambassadører. Læs mere om ungeambassadøruddannelsen her.


Målgruppe

Unge patienter med cystisk fibrose i alderen 12 til 18 år.Invitation til deltagelse

Invitation til deltagelse består af ét brev til de unge og ét til forældrene (for at sikre, at de unge også selv får læst brevet, selv tager stilling til indholdet og selv får skrevet aftaler i kalenderen).


Samtalernes indhold

Ved første samtale bliver de unge informeret om tavshedspligt og informeret samtykke. Ved hver samtale bliver der talt om behandlingsadhærens og medicinadministration, og lægen/sygeplejersken vurderer, om den unge har behov for mere viden om diagnose, prognose og behandling. Sygeplejerskerne følger den strukturerede ungdomsanamnese HEADS samt elementer fra Den Motiverende samtale.

 

Læs mere om Ungekonsultationer i CF ambulatoriet her (søg på Pulmonologi - ungekonsultationer i CF ambulatoriet)


Redaktør