Støtte til den unge

​Det kræver støtte og opbakning fra jer som forældre, når jeres barn skal gennemgå et transitionsforløb fra børneungeafdeling til voksenafdeling. I transitionsforløbet vil jeres barn gradvist blive trænet i øget selvstændighed ved for eksempel at skulle klare en del af samtalerne med lægen og sygeplejersken alene. Jeres barn vil også blive undervist i sygdom og medicin. For at jeres barn skal kunne overtage ansvaret for sin egen sygdom og behandling helt, er det dog vigtigt, at I giver plads til, at det skal kunne lykkes. Jeres barn har dog stadigvæk behov for jeres støtte og opbakning. Transitionsforløbet strækker sig som oftest over flere år, fra jeres barn fylder 12 til han eller hun er færdig med sin ungdomsuddannelse i 18-20 års alderen. Ansvaret skal gradvist overdrages til den unge, og I kan i samarbejde med transitionskoordinatoren eller sygeplejersken aftale nærmere, hvordan dette kan tilrettelægges hjemme hos jer.

Ansvar og selvstændighed

Som forældre kræver det mod til at give behandlingsansvaret fra sig og tillid til at den unge - som snart er voksen - er klar til at overtage ansvaret og klare behandlingen selv. Det kan være en krævende proces at give ansvaret videre, fordi I som forældre har været de primære omsorgspersoner gennem hele jeres barns liv og har stået for behandling, planlægning og kommunikation med læger og sygeplejersker. I kender sandsynligvis jeres barns læge og sygeplejerske ligeså godt som jeres barn gør, og det kan være svært at give slip på dem. Jo mere I hjælper og støtter jeres barn i at kunne administrere medicinen og klare aftalerne på hospitalet selv, des mindre utryg og stressende vil overflytningen til voksenafdelingen blive, og des bedre vil jeres barn være rustet til selv at klare sin sygdom som ung og voksen.

Undersøgelser af unges barrierer mod at passe en medicinsk behandling peger på, at konflikter med forældre samt det at forældre kan have svært ved at give ansvaret for behandlingen fra sig, er nogle af de væsentligste årsager til, at unge ikke altid passer behandlingen som anbefalet. Det er derfor uhyre vigtigt, at I som forældre støtter jeres barn i transitionsprocessen og gradvist lader jeres barn få mere ansvar samtidigt med at I fortsat støtter op og hjælper, når det er nødvendigt.

Udfordringer som forældre

Forældre kan opleve udfordringer som led i deres barns transitionsforløb:

  • Det kan være utrygt og svært at skulle afgive ansvaret for behandlingen og i stedet indtage rollen som støtte og ressource for den unge
  • Man kan føle sig holdt uden for indflydelse, fordi den unge overtager ansvaret for behandlingen selv
  • Man kan være bekymret for, om den unge er klar til transfer (overflytning) til voksenafdeling
  • Det kan være svært at have tillid til den unges nye behandlerteam på voksenafdelingen, hvilket som regel ændrer sig, når man lærer dem at kende
  • Der kan opstå konflikter og skænderier med jeres barn omkring behandlingen


Redaktør