Hvad er transition?

​Transition betyder "skift" eller "overgang". Det kan for eksempel være overgangen fra barn til ung til voksen eller overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling på hospitalet. På hospitalet er transition et velorganiseret og planlagt forløb, som skal sikre en tryg og sammenhængende overgang fra børneungeafdeling til voksenregi for jer og jeres barn. Uden et transitionsforløb oplever mange unge og deres forældre stor utryghed, fordi de skal tage afsked med de læger og sygeplejersker, som de kender og er trygge ved for at starte et nyt og fremmed sted med nye læger og sygeplejersker, som ikke kender dem og deres sygehistorie. Forskning har vist, at unge ofte ikke er godt nok klædt på til at passe deres behandling selv, når de ikke gennemgår et transitionsforløb, og at de ikke ved nok om deres egen sygdom, og oftere misser deres aftaler på hospitalet.

Transition styrker unges selvstændighed

På voksenafdelingen fungerer tingene anderledes end på børneafdelingen. Der er en forventning om, at unge på voksenafdelingen selv kan tage ansvar for deres medicin og behandlingsplaner, forny og indløse recepter, booke aftaler på hospitalet, kommunikere med sundhedsprofessionelle om deres sygdom og behandling samt forstå og bruge fagudtryk. I transitionsforløbet lærer den unge de færdigheder, der skal til for selvstændigt at kunne begå sig i voksenregi. Det indebærer blandt andet, at de gradvist deltager i konsultationerne uden jer forældre. På den måde lærer de selv at føre ordet, at forklare hvordan de har det og selv at indgå aftaler med lægen og sygeplejersken. I bliver naturligvis fortsat inddraget og får information om behandlingsplaner mm. De unge får også tilsendt indkaldelser til transitionsforløbet i deres eget navn. Fra jeres barn fylder 15 år kommer alle meddelelser og indkaldelser fra hospitalet i hans/hendes eboks. De skal dermed selv åbne og læse vigtige informationer, som vedkommer dem, og de skal notere aftaler i kalenderen. Ved konsultationerne får de viden om diagnose, prognose og behandling, og de sættes ind i regler om tavshedspligt, aktindsigt og informeret samtykke. Ved konsultationerne vil sygeplejersken eller lægen endvidere diskutere emner, som har betydning for det at være ung med en kronisk sygdom og som kan have indflydelse på, om den unge passer sin behandling. Læs mere under Sådan foregår transitionsforløbetRedaktør