UMV's tværfaglige team

UMV's tværfaglige team består af en sygeplejerske, en læge, to socialpædagoger, og en leder, der arbejder tæt sammen i hverdagen. Teamets medlemmer er tovholdere og projektledere i forhold til særlige indsatsområder.

​​
Charlo​​​tte Blix
Leder af BørneUngeProgrammet og Ungdomsmedicinsk Videnscenter
Sygeplejerske, MPA
Team og projektledelse 

Tlf. 35 45 48 98
Kirsten Boisen
Afdelingslæge, ph.d
Forskning og udvikling
Personaletræning, undervisning og foredrag
Ungeambulatoriet, Ungepanelet

Tlf: 35 45 44 33 / 35 45 11 86

Pernille Grarup Hertz
Ungesygeplejerske
Sygeplejerske, MC
Ungeambassadør Uddannelsen, LIFE, Ungepanelet, Ungeambulatoriet, undervisning og udvikling.

Tlf: 35 45 44 33/ 35 45 11 89


Jakob Højer Larsen
Projektkoordinator
Socialpædagog
LIFE, BLAPP – App udvikling, HR BERG, POP-UP HR BERG 

Tlf: 35 45 44 33 / 35 45 13 99


Tine Bøye Pedersen
Socialpædagog
HR BERG og POP-UP HR BERG, koordinator for unge frivillige Ungdommens Røde Kors 

Tlf: 35 45 44 33/35 45 11 71 
Signe Hanghøj
Ph.d.
Cand.mag., MPH

Besøgsadresse:
Tagensvej 22, 2. sal
​Ena Lindhart Thomsen
Sygeplejerske
Cand.scient.san
Projektkoordinator


​​
Redaktør