UMV's tværfaglige team

UMV's tværfaglige team består af en sygeplejerske, en læge, to socialpædagoger, og en leder, der arbejder tæt sammen i hverdagen. Teamets medlemmer er tovholdere og projektledere i forhold til særlige indsatsområder.

​​
Charlo​​​tte Blix
Leder af BørneUngeProgrammet og Ungdomsmedicinsk Videnscenter
Sygeplejerske, MPA
Team og projektledelse 

Tlf. 35 45 48 98
Kirsten Boisen
Afdelingslæge, ph.d
Forskning og udvikling
Personaletræning, undervisning og foredrag
Ungeambulatoriet, Ungepanelet

Tlf: 35 45 44 33 / 35 45 11 86

Pernille Grarup Hertz
Ungesygeplejerske
Sygeplejerske, MC
Ungeambassadør Uddannelsen, LIFE, Ungepanelet, Ungeambulatoriet, undervisning og udvikling.

Tlf: 35 45 44 33/ 35 45 11 89


Jakob Højer Larsen
Projektkoordinator
Socialpædagog
LIFE, BLAPP – App udvikling, HR BERG, POP-UP HR BERG 

Tlf: 35 45 44 33 / 35 45 13 99
Signe Hanghøj
Ph.d.
Cand.mag., MPH

Besøgsadresse:
Tagensvej 22, 2. sal


​Ena Lindhart Thomsen
Sygeplejerske
Cand.scient.san
Projektkoordinator


Camilla Schwalbe
Projektleder hos UNGEPANELERNE I DANMARK
Socialrådgiver

Tlf: 53761360


Anne Mette Sejlund Jensen
Frivilligkoordinator i HR BERG og POP-UP HR BERG
Fysioterapeut

Tlf.: 51 31 14 92​​
Redaktør