Samarbejdspartnere

Vores øverste ledelse er BørneUngeProgrammets styregruppe, som repræsenterer Rigshospitalets ledelse. Vi udvikler Videnscentret i tæt samarbejde med styregruppen, Rigshospitalets klinikker, Egmont Fonden, ungepanelet, internationale eksperter, og andre interessenter som fx Ungdommens Røde Kors.

​​

BørneUngeProgrammets styregruppe

Styregruppen mødes 3-4 gange om året. Du vil snart kunne læse mere om styregruppen her.

Rigshospitalets centre og klinikker.

Stort set alle centre og klinikker har unge i målgruppen, hvorfor alle er potentielle samarbejdspartnere.

Gennem sociale og pædagogiske tiltag for de unge, undervisning, supervision og rådgivning af personalet, forsøger vi at nå så bredt ud som muligt.

I udvikling af transitionsprogrammer arbejder vi i flere step, for at sikre et godt fundament og personalets ejerskab. At arbejde med transition kræver stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, uddannelse og ændring ar arbejdsgange og strukturer. Vi samarbejder lige nu primært med de specialer, som behandler unge med cystisk fibrose, gigt og nyresygdomme. Når personalet føler sig godt rustede til at overtage selv, vil vi arbejde videre med andre specialer.


Egmont Fonden

Formålet med Egmont Fondens almennyttige arbejde er at skabe et godt liv for børn og unge. Fonden har bevilliget 6.7 mill kr. til etablering , udvikling og implementering af videnscentret over en tre-årig periode fra d. 1.12.2008. Andre fonde, velgørende organisationer og privatpersoner støtter også projektet.
Læs mere her.

Ungepanelet

Ungepanelet består af 15 unge med kroniske eller alvorlige sygdomme samt 5 raske unge fra almennyttige ungdomsorganisationer. Ungepanelet er vores ekspertgruppe og de unge deltager med inspiration, erfaringer samt refleksioner og kommentarer til igangværende og planlagte projekter.

Ungdommens Røde Kors​


I samarbejde med Ungdommens Røde Kors, er der etableret et team på 30 unge frivillige, som efter at have været igennem et uddannelsesprogram, driver ungecafé HR BERG fire aftener om ugen.


Patientforeninger

Relevante patientforeninger indgår i en "Tænketank" i Ungdomsmedicinsk Videnscenter.
Gennem møder med os, får vi inspiration til fokus for vores arbejde. 


 

Redaktør