Om Ungdomsmedicinsk Videnscenter

Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) arbejder for at forbedre forholdene i sundhedsvæsenet for unge i alderen 12-24 år med kroniske og alvorlige sygdomme. Grundantagelsen i vores arbejde er, at unge patienter først og fremmest er unge.
Vi er et tværfagligt team, der arbejder systematisk og evidensbaseret på at forbedre forholdene i sundhedsvæsenet for unge med alvorlige og kroniske sygdomme.

Vi holder til i Rigshospitalets forhal i lokaler, der også er de unges fristed: ungecaféen HR BERG.

Vi arbejder sammen med kollegaer på tværs af landet med at udvikle sundhedsvæsenet mere ungevenligt og vi arbejder med organisatorisk ungeinddragelse bl.a. gennem Rigshospitalets lokale ungepanel. Ungepanelet er repræsenteret i UNGEPANELERNE I DANMARK (UPD), som løfter fælles mærkesager politisk og organisatorisk. UPD’s sekretariat har base i UMV. 

Vores tilbud er både målrettet unge og sundhedsprofessionelle.

Vores faglige indsats består af følgende aktiviteter:

Du kan læse mere om historien bag Ungdomsmedicinsk Videnscenter her.Redaktør