Om Ungdomsmedicinsk Videnscenter

Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV) arbejder for at forbedre forholdene for unge i alderen 12-24 med kroniske og alvorlige sygdomme og sikre dem en naturlig plads i det danske sundhedsvæsen, hvor der tages hensyn til de særlige behov der opstår, når man både er i biologisk og psykosocial udvikling på samme tid. Grundantagelsen i UMVs arbejde er, at unge patienter først og fremmest er unge.

Målet med UMV's arbejde er, at den enkelte unge oplever bedst mulig livskvalitet og trivsel. Målet er at de unge er aktive i deres behandling, at de møder andre unge igennem deres behandling samt at de oplever kontrol over deres eget liv. Det kræver at de unge mødes af sundhedsprofessionelle, der kender til unges biologiske, psykologiske og sociale udvikling, og sundhedsprofessionelle som er fortrolige med unges patientrettigheder og fortrolige med at tage individuelle samtaler med unge, baseret på viden om, hvordan kronisk og alvorligt syge unge bedst støttes. Indsatsen i UMV er derfor målrettet både de unge og personalet, der arbejder med denne aldersgruppe.

Visionen er i et landsdækkende samarbejde at udvikle anbefalinger for Det Ungevenlige Sundhedsvæsen baseret på internationale retningslinjer (Department of Health 2011). Denne reference (kort resumé kan læses i boksen til højre) ligger til grund for UMV's arbejde, som er målrettet unge i alderen 12-24 år og personalet, der arbejder med denne aldersgruppe. UMV arbejder aktivt med at inddrage unge i forhold til nye initiativer og evalueringer samt i den enkeltes behandling . Læs mere om UMV's vision, mål og værdier her.

Et betydeligt aktiv for UMVs succes er involvering af unge i et rådgivende Ungepanel, som sikrer, at arbejdet tager afsæt i de unges perspektiv. 

De unge selv er ligeledes kommet på banen bl.a. med deltagelse af unge fra UMV i workshoppen 'Vores verden' i 2014, hvor de unge i samarbejde med professionelle journalister beskrev deres liv med sygdom. UMV deltog også i Mandag Morgen og Egmont Fondens store omsorgsmåling 'Når Sorgen Rammer', hvor resultaterne øgede Egmont Fondens interesse for at støtte børn og unge, der havde eller havde haft alvorlig sygdom inde på livet. I tillæg er UMV's indsats i perioden opsummeret i Egmont Rapporten 2014.

UMV's indsats og fokus grupperer sig i følgende tværfaglige områder:

  • Ungeambulatorier og transition (læge og sygeplejerske)
  • Empowerment af de unge - samtaler og aktiviteter (ungepædagoger og psykolog)
  • Uddannelse af sundhedsfagligt personale (alle)
  • Udvikling - forskning - videndeling, herunder formidling til de unge og sundhedsfaglige

UMVs tværfaglige team holder til i hospitalets forhal i lokaler, der også er de unges fristed, ungecafé HR BERG.

Du kan læse mere om historien bag Ungdomsmedicinsk Videnscenter her.

Redaktør