Dorthe Meinike

Jeg er specialistgodkendt i psykoterapi og supervision og jeg arbejder 8 timer om ugen i Ungdomsmedicinsk Videnscenter.

Jeg har i mange år arbejdet med børn, unge og familier i såvel det offentlige som private regi. Jeg har supervisions og undervisningserfaring. Når jeg ikke er på Rigshospitalet arbejder jeg dels som ungerådgiver på Frederiksbeg Gymnasium, dels som privatpraktiserende psykolog.

I Ungdomsmedicinsk Videnscenter er jeg konsulent, hvor jeg bidrager med min viden om rådgivning af unge, og supervision af både unge og voksne. Jeg har ansvar for undervisning af personalet om den unge patient.​


Redaktør