Professionel kommunikation med den unge patient

Undervisningen er deltager-aktiverende og case-baseret. Målgruppen er alle sundhedsprofessionelle, der møder unge patienter.​ Kurset er gratis. 

Målet med kurset er, at deltagerne

  • kender til unges biologiske, psykologiske og sociale udvikling
  • er fortrolige med unges patientrettigheder
  • er fortrolige med individuelle samtaler med unge
  • har trænet samtalen med den unge patient, herunder HEADS anamnesen.

Du kan forberede dig ved at læse VIP´en:

'Kommunikation med unge patienter - Introduktion til kommunikation med den unge patient og den strukturerede ungdomsanamnese HEADS' .

Foråret 2019

I foråret 2019 afholder vi undervisning fra kl. 12.00-16.00 i HR BERG (4101) følgende dage
  • Tirsdag 15/1
  • Mandag 18/2
  • Mandag 25/3
  • Tirsdag 9/4
  • Tirsdag 21/5

Undervisere

Afdelingslæge Kirsten Boisen 

Tilmelding

Kontakt Kirsten Boisen pr. mail til kirsten.boisen@regionh.dk for tilmelding.Redaktør