Professionel kommunikation med den unge patient

Undervisningen er deltager-aktiverende og case-baseret. Målgruppen er alle sundhedsprofessionelle, der møder unge patienter.​ Kurset er gratis. 

Målet med kurset er, at deltagerne

  • kender til unges biologiske, psykologiske og sociale udvikling
  • er fortrolige med unges patientrettigheder
  • er fortrolige med individuelle samtaler med unge
  • har trænet samtalen med den unge patient, herunder HEADS anamnesen.

Du kan forberede dig ved at læse VIP´en:

'Kommunikation med unge patienter - Introduktion til kommunikation med den unge patient og den strukturerede ungdomsanamnese HEADS' .

Efteråret 2019

I efteråret 2019 afholder vi undervisning fra kl. 12.00-16.00 i HR BERG (4101) følgende dage
  • Tirsdag 10. september
  • Mandag 7. oktober
  • Onsdag 6. november

Undervisere

Afdelingslæge Kirsten Boisen 

Tilmelding

Kontakt Kirsten Boisen pr. mail til kirsten.boisen@regionh.dk for tilmelding.Redaktør