Kurser, undervisning og konferencer

Kvalificering af personalet til at arbejde ungevenligt, indsamling af data, udvikling og deling af viden på ungeområdet er udover inddragelse af de unge patienter hjørnestenene i UMV's arbejde. Læs mere her om kursus- og undervisningstilbud, der udbydes af det tværfaglige team ved UMV.


Ungedage på Rigshospitalet 2018

UMV fejrede 10 års jubilæum d. 4., 5. og 6. december 2018 

Programmerne fra dagene kan ses her:

UMV tilbyder undervisning til sundhedsprofessionelle

For at de unge oplever at blive støttet i transitionen fra barn til voksen, fra børneafdeling til voksenafdeling, og bliver rustet til at håndtere de udfordringer, der ligger i at være ung og syg på samme tid, er det afgørende, at de professionelle har viden om unges udvikling, betydningen af identitetsdannelse og ved hvordan man kommunikerer med unge.

UMV tilbyder derfor følgende undervisning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge:

Professionel kommunikation med den unge patient

Ungdomsmedicinsk Videnscenter udbyder faste månedlige kurser i professionel kommunikation med den unge patient. Kurset, som er gratis, er for alle professionelle, der arbejder med unge patienter. Læs mere her. 

Transitionsworkshop

Transition er en del af JMCs 2020 strategi og pr. 1/7-17 en kerneopgave i pædiatrien jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Vi tilbyder tværfaglige transitionsworkshops, hvor du og dine kollegaer kan arbejde med udvikling af transitionsprogrammer for unge og deres forældre. 

Du kan læse mere om transition på siden www.transitionsforløb.dk

Ungdomsmedicinske Eftermiddage

UMV indkalder til Ungdomsmedicinske Eftermiddage én til to gange om året i HR BERG (afsnit 4101). Alle er velkomne uden tilmelding. Næste Ungdomsmedicinske Eftermiddag bliver bliver 23/11 2020. Datoer til 2021 bliver meldt ud i efteråret 2020. Tidligere afholdte arrangementer har blandt andet fokuseret på ungdomsmedicinske problemstillingeralkohol, røg og stoffer, unges brug af lægemidler, jura og rettigheder, unge og sex samt traumer og kriser.


Foredrag og oplæg

Teamet i UMV tilbyder korte og længere kurser, foredrag, workshops mm. indenfor det ungdomsmedicinske felt til afholdelse på både Rigshospitalet såvel som eksternt. Kontakt teamet på ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk for at høre mere. 

Interesseret i ungdomsmedicinske konferencer?

Se mere her


Ungeambassadør Modulet

Ungeambassadør Modulet udbydes af Københavns Professionshøjskole i tæt samarbejde med Ungdomsmedicinsk Videnscenter. Målgruppen er sygeplejersker, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Formålet med modulet er at give den sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at udvikle pleje til og rehabilitering af unge patienter. Efter afsluttet uddannelse kan ungeambassadøren desuden bidrage til implementering af ny viden og nye tiltag, samt til at forbedre forholdene for de unge patienter. 

Når man er ungeambassadør, har man mulighed for at blive en del af det etablerede faglige netværk for ungeambassadører, som mødes på Rigshospitalet fire gange om året.

Netværksmøder

Netværksmøderne har til formål, at styrke ungeambassadørernes faglighed, kompetencer og mulighed for sparring og udveksling af viden. På møderne arbejdes der med relevante temaer, cases og supervision, blandt andet i reflekterende teams. Ungdomsmedicinsk Videnscenter står for planlægning af møderne. Indkaldelse, emner og form aftales i samarbejde med ungeambassadørerne. Netværksmøderne afholdes sammen med tidligere uddannede ungeambassadører, således at de nye ungeambassadører fortsætter i det eksisterende netværk såvel under uddannelsen som efter endt uddannelse. 

Dagsorden for møderne bliver sendt pr. mail 14 dage før mødet. Mødedatoerne bliver meldt ud i efteråret inden årsskifte.

Læs mere om Ungeambassadør Modulet her