Kurser, undervisning og konferencer

Kvalificering af personalet til at arbejde ungevenligt, indsamling af data, udvikling og deling af viden på ungeområdet er udover inddragelse af de unge patienter hjørnestenene i UMV's arbejde. Læs mere her om kursus- og undervisningstilbud, der udbydes af det tværfaglige team ved UMV.


For at de unge oplever at blive støttet i transitionen fra barn til voksen, fra børneafdeling til voksenafdeling, og bliver rustet til at håndtere de udfordringer, der ligger i at være ung og syg på samme tid, er det afgørende, at de professionelle har viden om unges udvikling, betydningen af identitetsdannelse og ved hvordan man kommunikerer med unge.

UMV tilbyder derfor følgende undervisning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med unge:

Professionel kommunikation med den unge patient

Ungdomsmedicinsk Videnscenter udbyder faste månedlige kurser i professionel kommunikation med den unge patient. Kurset, som er gratis, er for alle professionelle, der arbejder med unge patienter. Læs mere her. 

Transitionsworkshop

Transition er en del af JMCs 2020 strategi og pr. 1/7-17 en kerneopgave i pædiatrien jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Vi tilbyder tværfaglige transitionsworkshops, hvor du og dine kollegaer kan arbejde med udvikling af transitionsprogrammer for unge og deres forældre. 

Ungdomsmedicinske Eftermiddage

UMV indkalder til Ungdomsmedicinske Eftermiddage én til to gange om året i HR BERG (afsnit 4101). Alle er velkomne uden tilmelding. Næste Ungdomsmedicinske Eftermiddag bliver 1. februar 2017 fra kl. 14-16. Tidligere afholdte arrangementer har blandt andet fokuseret på ungdomsmedicinske problemstillingeralkohol, røg og stoffer, unges brug af lægemidler, jura og rettigheder, unge og sex samt traumer og kriser.

Ungeambassadør-uddannelsen

Udbydes nu af Metropol i et samarbejde med UMV  

Uddannelsen til Ungeambassadør udbydes med opstart 12. september 2017 af Metropol i tæt samarbejde med Ungdomsmedicinsk Videnscenter. Tilmeldingsfrist er 1. august 2017. Målgruppen er sygeplejersker og andre professionelle, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme, som er indlagte eller i ambulant behandling. Formålet med uddannelsen er at give den sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at udvikle pleje til og rehabilitering af unge patienter. De kan desuden bidrage til implementering af ny viden og nye tiltag, samt til at forbedre forholdene for de unge patienter. 

Der er planlagt 9 undervisningsdage og forløbet afsluttes med aflevering af et udviklingsprojekt d. 30. november 2017. De nyuddannede Ungeambassadører får mulighed for at blive en del af det etablerede faglige netværk for Ungeambassadører, der mødes 4 gange årligt, der planlægges og koordineres af  Pernille Grarup Hertz, der har stået for udvikling og gennemførelse af uddannelsen på Rigshospitalet og fortsat UMVs repræsentant i samarbejdet med Metropol.

Læs mere om uddannelsen og tilmeld dig på Metropols hjemmeside.

Ungeambassadøruddannelsen – tidligere forløb  på Rigshospitalet

Uddannelsen er gennemført fire gange siden 2010. I alt er der uddannet 92 Ungeambassadører. 75 fra Rigshospitalet og 17 fra andre hospitaler. 

Læs mere om de tidligere udviklingsprojekter. 

Vil du høre mere kan du kontakte Pernille Grarup Hertz på mail.


Pernille Grarup Hertz
Ungesygeplejerske
Sygeplejerske, MC
Koordinator for Ungeambassadør Uddannelsen
Tlf: 35 45 44 33/35 45 11 89
Mail: pernille.grarup.hertz@regionh.dk


Foredrag og oplæg

Teamet i UMV tilbyder korte og længere kurser, foredrag, workshops mm. indenfor det ungdomsmedicinske felt til afholdelse på både Rigshospitalet såvel som eksternt. Kontakt teamet på ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk for at høre mere. 

Interesseret i ungdomsmedicinske konferencer?

Se mere her.