Ungeambulatoriet

Ungeambulatoriet er et tilbud til unge, der har ambulante forløb på Rigshospitalet. Ungeambulatoriet tilbyder samtaler parallelt med den unges sædvanlige ambulante konsultationer. 

Unge, der følges ambulant på Rigshospitalet kan henvises ved fx

  • væsentlige psykosociale belastninger
  • særlige vanskeligheder i forhold til at passe deres behandling
  • vanskeligheder med at mestre alvorlig og/eller kronisk sygdom
  • særlig risikabel adfærd
  • uforklarede eller funktionelle symptomer efter klinisk og paraklinisk udredning

Vi har tider mandag og torsdag eftermiddag. Forældre er meget velkomne og inddrages aktivt, men vi tilbyder rutinemæssigt at tale alene med den unge i en del af samtalen. 

Læs mere på siden henvendt til de unge om Ungeambulatoriet her

Unge og forældre kan læse mere om Ungeambulatoriet her

Henvisning sendes med intern post til Ungdomsmedicinsk Videnscenter, afsnit 4101. Henvisningen findes her


Redaktør