POP-UP HR BERG

​Et individuelt pædagogisk-psykologisk støttetilbud

Det pædagogiske-psykologiske støttetilbud, POP-UP HR BERG, tilb ydes til unge, som afdelingerne vurderer, har brug for en særlig indsats. Personalet skal henvise til forløbet, og det er Tine, der er ungepædagog eller Per, der er psykolog, der i samarbejde med det tværfaglige team i Ungdomsmedicinsk Videnscenter vurderer, hvad der kan støtte den unge bedst. Forløbet tilpasses og times i forhold til den unges kapacitet, lyst og muligheder i respekt for og i samarbejde med den unge, personalet og behandlingen. 

Det kan til tider betyde en daglig kontakt og andre gange mindre kontakt. Ungepædagogerne og psykologen er opmærksomme på kontinuitet i kontakten, da alvorligt syge unge ofte ikke har overskud til og mulighed for planlægning og egenkontrol grundet den uforudsigelige tilværelse som indlagt.

Henvisning sendes med intern post til Ungdomsmedicinsk Videnscenter, afsnit 4101. Henvisningen findes her.

Læs mere om POP-UP HR BERG (henvendt til unge) her.

POP-UP HR BERG støttes af Egmont Fonden i perioden 2016-18.


Læs rapporterne: 

Redaktør