POP-UP HR BERG

​Et individuelt ungepædagogisk støttetilbud

Det ungepædagogiske støttetilbud, POP-UP HR BERG, tilbydes til unge, som afdelingerne vurderer, har brug for en særlig indsats. Personalet skal henvise til forløbet, og det er ungepædagogerne Tine og Jakob, der i samarbejde med det tværfaglige team i Ungdomsmedicinsk Videnscenter vurderer, hvad der kan støtte den unge bedst. Forløbet tilpasses og times i forhold til den unges kapacitet, lyst og muligheder i respekt for og i samarbejde med den unge, personalet og behandlingen. 

Det kan til tider betyde en daglig kontakt og andre gange mindre kontakt. Ungepædagogerne er opmærksomme på kontinuitet i kontakten, da alvorligt syge unge ofte ikke har overskud til og mulighed for planlægning og egenkontrol grundet den uforudsigelige tilværelse som indlagt.

Henvisning sendes med intern post til Ungdomsmedicinsk Videnscenter, afsnit 4101. Henvisningen findes her.

Læs mere om POP-UP HR BERG (henvendt til unge) her.

POP-UP HR BERG by Night: Samarbejdet med Ungdommens Røde Kors om frivillig bemanding af HR BERG om aftenen, er videreudviklet, så unge, der er isolerede på udvalgte afdelinger kan få besøg af unge frivillige tirsdag aften.

POP-UP HR BERG er udviklet med støtte fra Egmont Fonden i perioden 2016-2018. Fra 1. juni 2018 er POP-UP HR BERG blevet implementeret som et fast tilbud i Ungdomsmedicinsk Videnscenter.


Læs rapporterne: 

Redaktør