Henvisning

Henvisning af patient.

Unge kan henvises til

  • Ungeambulatoriet (UMVs læge og sygeplejerske)
  • Individuelle socialpædagogiske forløb (UMVs ungeteam)

 

Unge, der kan henvises er fx

  • kronisk syge unge, der er udsat for væsentlige psykosociale belastninger
  • unge med særlige vanskeligheder i forhold til at passe deres behandling
  • unge, der har vanskeligheder med at mestre alvorlig og/eller kronisk sygdom
  • unge med særlig risikabel adfærd i kombination med kronisk sygdom
  • unge med uforklarede eller funktionelle symptomer efter klinisk og paraklinisk udredning
  • unge, der mistrives under langvarige indlæggelser

Henvisning sendes med intern post til Ungdomsmedicinsk Videnscenter afsnit 4101
Alle henvisninger visiteres ved førstkommende ugentlige teammøde.Redaktør