Henvis unge til Ungdomsmedicinsk Videnscenter

UMV's tværfaglige indsats retter sig både mod de unge og personalet. Læs mere her om UMV’s ungeambulatorium, tilbud om pædagogisk-psykologisk støtte på afdelingen, de unges fristed HR BERG, pjecer, mulighed for faglig udvikling gennem uddannelse og kurser samt tværfaglig sparring på konferencer i UMV eller i jeres afdeling.


Sundhedsfaglige kan henvise unge til UMV's indsat i:

Henvisning til UMV

Alle henvisninger visiteres ved førstkommende ugentlige teammøde.

Henvisningen findes her

Unge, der kan henvises er fx

  • kronisk syge unge, der er udsat for væsentlige psykosociale belastninger
  • unge med særlige vanskeligheder i forhold til at passe deres behandling
  • unge, der har vanskeligheder med at mestre alvorlig og/eller kronisk sygdom
  • unge med særlig risikabel adfærd i kombination med kronisk sygdom
  • unge med uforklarede eller funktionelle symptomer efter klinisk og paraklinisk udredning
  • unge, der mistrives under langvarige indlæggelser

Unge kan uden henvisning komme i:

Uddannelsestilbud til sundhedsfaglige:

​Pjecer og vejledninger til sundhedsfaglige

Pjecer og informationsmaterialer til unge​