'De unge har ordet'

Der er internationalt en stigende anerkendelse af at unge har brug for at blive mødt af sundhedsprofessionelle  på en anden måde end både børn og voksne, når de er syge.

De syge unge er en patientgruppe med særlige udfordringer, og der er god grund til at tilpasse sundhedsvæsenet, så det også imødekommer unges behov. Det er de unge, der ved bedst, hvad der skal til, og de deler gerne erfaringer, gode råd og fortællinger i bestræbelserne på at skabe bedre forhold for unge på hospitalerne.     

Unge patienter er først og fremmest unge. De står midt i en rivende udviklingsproces, som er vigtig her og nu, men som også skal sikre, at de får mulighed for at udnytte deres potentiale senere i livet. Mødet mellem den unge og en professionel kan være afgørende for, hvordan den unge får skabt en god balance mellem sygdommens vilkår og et ungdomsliv fuld af udvikling og vækst.

Med en ’UngeUge’ i december 2018 markerede Ungdomsmedicinsk Videnscenter 10 års målrettet indsats på Rigshospitalet for at forbedre forholdende for unge patienter. Ved jubilæumsfejringen blev det tydeligt, at der er et voksende fokus på unge som patientgruppe, og at der r markante ungetiltag, ikke kun på Rigshospitalet, men i Danmark. Det skyldes ikke mindst de unges store engagement. De hjælper med at udvikle et bedre og mere ungevenligt sundhedsvæsen i samarbejde med professionelle på tværs af specialer, funktioner og hospitaler.

Sundhedsprofessionelle har et ansvar for at lytte til de unge og sætte os ind i deres univers.

I forbindelse med 10 års jubilæet bidrog de unge til formidling af gode råd til personalet og med fortællinger om deres liv med sygdom, både i billeder, artikler, et magasin, samt på podcast.

Alt dette kan ses, lyttes og læses her:

Fotoudstilling

I samarbejde med Grundtvig Højskolen udarbejde 24 unge med tilknytning til Rigshospitalet en fotoudstilling, som kan ses i Rigshospitalets forhal.

Læs også omtalen af udstillingen i IndenRigs februar 2019 (pdf, åbner i ny fane)

Podcast

Udover fotoudstillingen, udarbejde seks unge i samarbejde med Grundtvig Højskolen seks podcast om deres liv med sygdom.

Film - Ung på Rigshospitalet

9 unge har produceret denne film i samarbejde med producent Kristoffer Hanghøj og kommunikationskonsulent Linda Svendstrup Munk om at være ung på Rigshospitalet.

Magasinet ’De unge patienter har ordet’ (pdf, åbner i ny fane)

Både i hele artikler og i uddrag af interviews i et jubilæumsmagasin fortæller 11 unge om, hvordan de oplever at leve med en kronisk og alvorlig sygdom, og hvad der betyder noget for dem i mødet med sundhedsvæsenet. 

Det er journalist Mikkel Andreas Beck , der har interviewet de unge. Linda Svenstrup Munk har sammenskrevet de fulde interviews til magasinet ’De unge patienter har ordet’.

Fortællinger fra unge

Læs de 11 fortællinger fra magasinet om hvordan det er at være ung, og leve med en kronisk sygdom.Redaktør