​​

Om Ungdomsmedicinsk Enhed

Ungdomsmedicinsk Enhed (UME) arbejder for at forbedre forholdene i sundhedsvæsenet for unge i alderen 12-24 år med kroniske og alvorlige sygdomme. Grundantagelsen i vores arbejde er, at unge patienter først og fremmest er unge.

Ungdomsmedicinsk Enhed (UME) består af Ungdomsmedicinsk team (UMT) og Ungdomsmedicinsk Videnscenter (UMV).Vi arbejder systematisk og evidensbaseret på at forbedre forholdene i sundhedsvæsenet for unge med alvorlige og kroniske sygdomme i tæt samarbejde med unge og sundhedsprofessionelle på Rigshospitalet og på tværs af landet.

Vi arbejder med organisatorisk ungeinddragelse bl.a. gennem Rigshospitalets lokale ungepanel, som er repræsenteret i UNGEPANELERNE I DANMARK (UPD). 

Vi holder til i Rigshospitalets forhal i lokaler, der også er de unges fristed: Ungecaféen HR BERG.

Vores tilbud er både målrettet unge og sundhedsprofessionelle.
Redaktør