Fonde, sponsorer og samarbejdspartnere

Ungdomsmedicinen er et nyt fagområde i Danmark. Traditionelt har sundhedsvæsenet været opdelt i børne- og voksenområder, både fagligt og fysisk.

Med et stigende antal unge, der lever med kronisk og alvorlig sygdom, skal de med deres særlige behov sikres en naturlig plads, så sygdom, behandling og rehabilitering ses i et livslangt perspektiv. Der har været mange mindre tiltag i arbejdet med at synliggøre de unge, som er en ekstremt sårbar gruppe patienter. Det er samarbejdet med fonde, der har sikret, at ungdomsmedicinen er blevet anerkendt og hver dag får mere opmærksomhed.

Egmont Fonden har båret hovedansvaret for etablering og videreudvikling af Ungdomsmedicinsk Enhed i tæt samarbejde med Rigshospitalet. Andre fonde, sponsorer, virksomheder og privatpersoner har også støttet op om arbejdet og viser i stigende grad interesse for at udvikle feltet.   

Vi er dybt taknemmelige for denne støtte, som er afgørende for at sikre de unge en hverdag, hvor det er ungdomslivet der er i fokus, også på hospitalet, samt afgørende for en forsat vidensudvikling og –deling.

Læs mere her:


Samarbejdspartnere

Fordi ungdomsmedicinen er et nyt fagomårde, har og er samarbejdet med internationale eksperter været afgørende for inspiration, sparring, forskning  og udvikling. Uden et tæt nationalt samarbejde, er det ikke muligt at modernisere sundhedsvæsenet grundlæggende. Gennem konferencerne styrkes videndeling og netværket.

Læs mere her om disse samarbejder, konferencer samt Dansk Selskab for Ungdomsmedicin her:

Nationalt samarbejde samt konferencer   

Et landsdækkende samarbejde er essentielt og UMV samarbejder nationalt gennem Dansk Selskab for Ungdomsmedicin (DSUM), som blev etableret i efteråret 2015. DSUM er en formalisering af det tidligere ungdomsmedicinske netværk DUN. DSUM arrangerer en ungdomsmedicinsk konference hvert andet år. Næste konference afholdes d. 16. maj 2017 på Odense Universitetshospital. Nærmere informationer er på vej, men sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Desuden deltog UMV aktivt i 2014 i udarbejdelse af Region Hovedstadens BørneUngePolitik , som anlægger helt nye perspektiver for sundhedsvæsenets tilgang til de unge patienter.

Tidligere konferencer

Første nationale ungdomsmedicinske konference blev afholdt på Rigshospitalet tilbage i 2010 (se abstractbog her). Den første nationale konference i DSUM regi blev afholdt på Skejby Sygehus i 2013 (se programmet fra konferencen her). Den seneste konference blev afholdt på Nordsjællands Hospital i 2015 (se programmet fra konferencen her).

Internationalt samarbejde samt konferencer 

Udover et stærkt nationalt samarbejde, så er også et stærkt internationalt samarbejde med til at præge fremdriften i UMV. Dels gennem kontakt til andre ungdomsmedicinske centre i Europa, Australien og USA med mange års erfaring i ungdomsmedicin og dels via et mere formaliseret organisatorisk samarbejde (se nedenfor).

EuTEACH 

UMV har et stærkt samarbejde med EuTEACH (European Training in Effective Adolescent Health and Care), hvor UMV's læge er repræsenteret i bestyrelsen. EuTeach tilbyder træning, uddannelsesprogrammer samt rådgivning af sundhedsprofessionelle, der vil forbedre deres færdigheder i arbejdet med unges sundhed.

IAAH

UMV samarbejder tæt med IAAH – International Association of Adolescent Care. IAAH arbejder bredt med ungdomsmedicin og unges sundhed og har medlemmer repræsenteret fra hele verden. IAAH afholder årligt en international konference. Næste konference afholdes d. 27-29. oktober 2017 i New Delhi, Indien.

UMV stod for den 16. europæiske IAAH konference i 2011, hvilket var den første ungdomsmedicinske konference i Danmark (se abstractbog her).


Redaktør