Transitionsworkshop

Transition – ikke bare en overgang.
Ungdomsårene kan være en særligt udfordrende periode for unge med kronisk sygdom bl.a. pga. forældrenes ændrede roller, forventninger om den unges gradvist øgede ansvar, egenomsorg og behandlingsadhærens samt skift i behandlingsteams. 

Der er derfor behov for et særligt fokus på at forbedre unges overgang fra at være barn til at blive voksen og fra en børne- og familiecentreret behandling til et voksenorienteret system, den såkaldte transition. Transition er en del af JMCs 2020 strategi og pr. 1/7-17 en kerneopgave i pædiatrien jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning.

Vi tilbyder tværfaglige transitionsworkshops, hvor du og dine kollegaer kan arbejde med udvikling af transitionsprogrammer for unge og deres forældre. Vi indleder med mini-foredrag om grundlag, evidens og metoder og kommer med tips og tricks til et godt forløb.

Skriv til kirsten.boisen@regionh.dk, hvis du og dine kolleger er interesserede i en transitionsworkshop


Redaktør