For at de unge oplever at blive støttet i overgangen fra barn til voksen og blive rustet til at håndtere de udfordringer, der er forbundet med at være ung og syg, er det helt afgørende, at de sundhedsprofessionelle har viden om unges udvikling, betydningen af identitetsdannelse og viden om hvordan man som sundhedsprofessionel kommunikerer med unge.

Undervisning og workshops

Professionel kommunikation med den unge patient

Ungdomsmedicinsk Enhed udbyder regelmæssige kurser i professionel kommunikation med den unge patient, herunder bio-psyko-social udvikling, unges patientrettigheder, split-visit konsultationer og HEADS-anamnesen. Kurset, som er gratis, er for alle professionelle, der arbejder med unge patienter. Læs mere her.

Transitionsworkshop

Transition er en del af JMC’s 2020 strategi og siden 1/7-17 en kerneopgave i pædiatrien jf. Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Ungdomsmedicinsk Enhed tilbyder tværfaglige transitionsworkshops, hvor du og dine kollegaer kan arbejde med udvikling af transitionsprogrammer for unge og deres forældre. 

Læs mere og tilmeld dig

Du kan læse mere om transition på siden www.transitionsforløb.dk


Kurser og uddannelse

Ungeambassadør Modulet

Ungeambassadør Modulet udbydes af Københavns Professionshøjskole i tæt samarbejde med Ungdomsmedicinsk Enhed. Målgruppen er sygeplejersker, som arbejder med unge med kroniske og alvorlige sygdomme. Formålet med modulet er at give den sundhedsprofessionelle særlige kompetencer og viden til at udvikle pleje til og rehabilitering af unge patienter. Efter afsluttet uddannelse kan ungeambassadøren desuden bidrage til implementering af ny viden og nye tiltag, samt til at forbedre forholdene for de unge patienter. 

Når man er ungeambassadør, har man mulighed for at blive en del af det etablerede faglige netværk for ungeambassadører, som mødes på Rigshospitalet fire gange om året.

Netværksmøder

Netværksmøderne har til formål, at styrke ungeambassadørernes faglighed, kompetencer og mulighed for sparring og udveksling af viden. På møderne arbejdes der med relevante temaer, cases og supervision, blandt andet i reflekterende teams. Ungdomsmedicinsk Enhed står for planlægning af møderne. Indkaldelse, emner og form aftales i samarbejde med ungeambassadørerne. Netværksmøderne afholdes sammen med tidligere uddannede ungeambassadører, således at de nye ungeambassadører fortsætter i det eksisterende netværk såvel under uddannelsen som efter endt uddannelse. 

Dagsorden for møderne bliver sendt pr. mail 14 dage før mødet. Mødedatoerne bliver meldt ud i efteråret inden årsskifte.

Læs mere om Ungeambassadør Modulet her

Internationale uddannelses- og kursustilbud

EuTEACH 
EuTEACH (European Training in Effective Adolescent Health and Care) tilbyder træning, uddannelsesprogrammer samt rådgivning af sundhedsprofessionelle, der vil forbedre deres færdigheder i arbejdet med unges sundhed. EuTEACH tilbyder årligt en uges sommerskole. Læs mere her.


Foredrag og konferencer

Ungdomsmedicinske Eftermiddage

UME indkalder til Ungdomsmedicinske Eftermiddage én til to gange om året i HR BERG (afsnit 4101). Alle er velkomne uden tilmelding. Vi må desværre aflyse den planlagte Ungdomsmedicinske Eftermiddag 23/11 2020 pga corona-pandemien. Tidligere afholdte arrangementer har blandt andet fokuseret på ungdomsmedicinske problemstillingeralkohol, røg og stoffer, unges brug af lægemidler, jura og rettigheder, unge og sex samt traumer og kriser.

Foredrag og oplæg

Teamet i UMV tilbyder korte og længere kurser, foredrag, workshops mm. indenfor det ungdomsmedicinske felt til afholdelse på både Rigshospitalet såvel som eksternt. Kontakt teamet på  ungdomsmedicin.rigshospitalet@regionh.dk for at høre mere. 

Danske og internationale ungdomsmedicinske konferencer

International Association for Adolescent Health – IAAH – arbejder bredt med ungdomsmedicin og unges sundhed og har medlemmer repræsenteret fra hele verden. IAAH afholder årligt en international konference. Næste konference er planlagt til 19.-21. november 2021 i Lima, Peru.

Dansk Selskab for Ungdomsmedicin – DSUM – er et tværfagligt selskab, der arbejder for at fremme opmærksomheden omkring unge og deres særlige behov i det danske sundhedsvæsen. Næste konference afholdes som webinar 23. marts 2021. Læs mere om selskabet og konferencen på selskabets hjemmeside.