Afdeling for Tarmsvigt og Leversygdomme

Præsentation af Tarmsvigt og Leversygdomme, klinik 3164 og nøglepersonerne

Vi er en lille klinik, som behandler patienter med mave-, tarm- og leversygdomme. Klinikken ligger sammen med et af vores sengeafsnit (Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3164) på 16. sal i opgang 3. Klinikken består af forskellige konsultationsrum, et venteområde og en skranke, hvor I skal henvende jer, når I kommer. 

Til dagligt er vi fire sygeplejersker (Mie, Kathrine, Ulyana og Katarina (pt. på barsel)). Vi er dagligt til stede i klinikken. Det er os, som tjekker dit barn ind og ud, udleverer medicin, og som I kan komme i kontakt med, når I ringer hertil. 

Efter overgangen til voksenafdelingen, vil I hovedsageligt komme til at møde vores to læger Peter og Otto, som overtager behandlingen fra BørneUngeAfdelingen. Otto vil som hovedregel være kontaktlæge for de unge, som enten er levertransplanteret eller står over for at skulle levertransplanteres, mens Peter er kontaktlæge for de øvrige unge. 

Vi har et tæt samarbejde med daghospitalet, hvor vi fx laver gastroskopier mm, hvis det bliver aktuelt for jeres barn. I sengeafsnittet vil I bl.a. møde Mette, som er sygeplejerske.  

Personalet i klinikken

 • Katarina Høegh Bendixen, sygeplejerske
 • Katrine Ørting Overgaard, sygeplejerske
 • Mie Blixt, sygeplejerske
 • Ulyana Nielsen, sygeplejerske
 • Peter Nissen Bjerring, overlæge
 • Otto Clemmesen, overlæge
 • Birthe Jepsen, afdelingssygeplejerske
 • Mette Weis, sygeplejerske i Tarmsvigt og Leversygdomme, sengeafsnit 3164

Få en lille virtuel rundvisning i klinikken her (video følger)

Hvordan foregår en konsultation? 

En konsultation på voksenafdelingen afholdes af lægen og tager ca. 15 min. på nær første gang, hvor vi sætter 45 minutter af. Inden første konsultation skal dit barn have taget blodprøver. Herefter vil behovet for blodprøver blive afklaret fra gang til gang ved konsultationerne.

Ved den første konsultation vil lægen have fokus på at gennemgå og spørge ind til dit barns sygdomshistorie og det forløb, han/hun har været igennem. Forud for konsultationen har lægen fået både en skriftlig og mundtlig overlevering fra BørneUngeAfdelingen. Lægen vil formentlig stadig stille dit barn en masse spørgsmål og måske bestille nye undersøgelser/prøver med henblik på at lære dit barn bedst muligt at kende.

Forventninger

Vi glæder os meget til at møde dig og dit barn og lære jer at kende. På voksenafdelingen forventer vi, at det som hovedregel er dit barn, som er ansvarlig for sin behandling og har kontakten til klinikken. Vi forventer også, at dit barn møder til de aftalte konsultationer og som minimum melder afbud, hvis han/hun er forhindret. Vi ved, at mange unge forsat har brug for, at forældrene bakker op, og derfor er I forældre og andre pårørende (kærester, venner, søskende) selvfølgelig forsat velkomne. 

Vi har en forventning om, at dit barn passer/følger behandlingen. Hvis dette er svært, vil vi gå i dialog med ham/hende, hvor vi vil have fokus på livsstil, det at være ung med en sygdom, hverdagen, kærester m.m. og sammen finde en løsning, der fungerer for dit barn.

Konkrete forskelle fra BørneUngeAfdelingen

I skal være forberedte på, at der er nogle konkrete ændringer ift. behandlingen og de tilbud, som vi kan give på voksenafdelingen. Det kan være en god ide at forberede jer på at:

 • Dit barn vil ikke rutinemæssigt få foretaget ultralydsscanninger og fibroscanning. På voksenafdelingen foretages scanninger med intervaller tilpasset det individuelle sygdomsforløb.

 • Voksenafdelingen vil også have fokus på nye følgesygdomme, som kan udvikle sig hos voksne, men ikke hos børn. I kan derfor opleve, at dit barn vil blive screenet og undersøgt for sygdomme, som ikke har været aktuelle at undersøge for på BørneUngeAfdelingen.

 • Det er ikke usædvanligt, at retningslinjerne for anbefalinger i forhold til fx prævention, alkohol m.m. ændrer sig på voksenafdelingen. Det kan måske være svært at navigere i lige ved overgangen, så spørg endelig ind til sygeplejerskernes/lægernes begrundelser og husk, at deres anbefalinger altid vil være sundhedsmæssigt begrundet.

Svar på konkrete spørgsmål:

Hvordan bestiller/ændrer mit barn en tid? 

Dit barn kan enten skrive til klinikken via MinSP eller ringe til klinikken (35453155), mandag til fredag i tidsrummet 9-14.

Hvordan får mit barn fornyet recepter/udleveret medicin?

Hvis det gælder medicin, der er specifikt til dit barns leversygdom, kan hun/han skrive eller ringe til klinikkens sygeplejersker, som vil sørge for at der bliver lavet en recept. Medicin, der bliver udleveret fra hospitalet, kan det hentes i forbindelse med lægekonsultationen. 

Kontakt information

Adresse

Tarmsvigt og Leversygdomme, klinik 3164
Afsnit 3164 (Opgang 3, 16. sal)
Inge Lehmanns Vej 5
2100 København Ø

Telefon

35 45 31 55 (telefontid 9.00-14.00)


Relevante links

Klinikkens hjemmeside

Afdelingens hjemmeside

Download oversigtskort her


Redaktør