Afdeling for Nyresygdomme

Præsentation af Nyresygdomme, klinik 2134 og nøglepersonerne

Vi er en større klinik, og vi behandler akutte og kroniske nyresygdomme på Rigshospitalet. Vi er placeret på 13. sal i opgang 2 og har både lokaler ved elevatorerne og på de tilstødende afsnit. Vores klinik består af flere konsultationsrum, et dagbehandlingslokale, flere venteområder på gangene og en reception, hvor I skal henvende jer, første gang I kommer. 

Vi er delt op i 7-8 faste teams, som består af en til to sygeplejersker og en læge. Hvert team har forskellige fokusområder. Ét team har eksempelvis ansvaret for patienter, der er nyretransplanterede. Specialeopdelingen i vores klinik betyder, at dit barn vil blive henvist til det team, som har størst kendskab til din søn/datters sygdom. 

Hvis I har brug for at sætte ansigter på klinikkens personale inden overgangen, er I mere end velkomne til at bede BørneUngeAfdelingen arrangere en rundvisning hos os. I er også velkomne til at kontakte assisterende afdelingssygeplejerske Gitte Madsen, som kan arrangere en lille rundvisning i klinikken.

Nøgleperson i ambulatoriet

  • Gitte Madsen, Ass.afd.sygeplejerske

Få en lille virtuel rundvisning i klinikken her (video følger)

Hvordan foregår en konsultation? 

En konsultation på voksenafdelingen afholdes af lægen og tager ca. 15 minutter på nær første gang, hvor vi afsætter 45 minutter. Forud for konsultationen skal dit barn tilses af sygeplejersken for at få taget blodtryk og vejet. Efter lægekonsultationen skal dit barn se sygeplejersken igen, hvor evt. medicin også bliver udleveret. Som hovedregel prioriterer vi at se den unge patient i klinikken, men telefonkonsultationer kan forekomme, når den unge er velbehandlet. Inden første konsultation skal dit barn have taget blodprøver og han/hun må også gerne tage en urinprøve med. Herefter vil behovet for blodprøver blive afklaret ved de enkelte konsultationer.

Ved den første konsultation vil lægen have særligt fokus på at gennemgå og spørge ind til dit barns sygdomshistorik for at få et billede af dit barn, og det forløb han/hun har været igennem. Forud for den første konsultation har lægen fået en skriftlig overlevering fra BørneUngeAfdelingen. Alligevel vil lægen formentligt stadig stille en masse spørgsmål og måske bestille nye undersøgelser/prøver for at lære dit barn bedst muligt at kende. Ved de efterfølgende konsultationer vil vi have fokus på blodprøvesvar og den medicinske behandling, herunder bivirkninger og om det er svært for dit barn passe behandlingen. Vi vil også have fokus på, hvad der kan fylde for dit barn udenfor hospitalet, fx skole, uddannelse, venner og det sociale.

Forventninger

Vi glæder os meget til at møde dig og dit barn og lære jer at kende. På voksenafdelingen forventer vi, at det som hovedregel er dit barn, som er ansvarlig for sin behandling og har kontakten til Nyresygdomme, klinik 2134. Vi forventer også, at dit barn møder til de aftalte konsultationer og som minimum melder afbud, hvis han/hun er forhindret. Vi ved, at mange unge forsat har brug for, at forældrene bakker op, og derfor er I forældre og andre pårørende (kærester, venner, søskende) selvfølgelig forsat velkomne.

Konkrete forskelle fra BørneUngeAfdelingen

I skal være forberedte på, at der er nogle konkrete ændringer ift. behandlingen og de tilbud, som vi kan give på voksenafdelingen. Det kan være en god ide at forberede jer på at:

  • Det er ikke usædvanligt, at retningslinjerne for anbefalinger i forhold til fx alkohol eller screening af følgesygdomme vil ændre sig på voksenafdelingen. Det kan måske være svært at navigere i lige ved overgangen, så spørg endelig ind til sygeplejerskernes/lægernes begrundelser, og husk, at deres anbefalinger altid vil være sundhedsmæssigt begrundet.

  • Hvis dit barn har en nyrefunktion under 25 (eGFr<25) tilbyder vi et undervisningsforløb kaldet nyreskolen.  Formålet med nyreskolen er at give dit barn et bredt indblik i, hvordan nyresygdomme kan påvirke helbred, hverdag og livskvalitet. Læs mere om tilbuddet her.

  • Ved eGFR under 15 tilbydes nyresvigtssamtale, hvor der tales om de forskellige behandlingsmuligheder ved nyresvigt som dialyse og transplantation. I kan finde mere information på afdelingens hjemmeside eller nyreforeningens hjemmeside, hvor du også kan downloade pjecer om dialyseformer og nyretransplantation. 

Svar på konkrete spørgsmål:

Hvordan bestiller/ændrer dit barn en tid?

Dit barn kan enten skrive til klinikken via MinSP eller ringe til klinikken (35 45 21 36) fra kl. 8-15.

Hvordan får dit barn fornyet recepter/udleveret medicin?

Recepter skal som udgangspunkt fornys ved konsultationen, men kan også fornys på minSP eller ved telefonisk kontakt til klinikken mellem 8-15. Medicin der udleveres af hospitalet kan hentes mellem 8.30-15.00 eller i forbindelse med konsultationen. 

Kontakt information

Adresse

Nyresygdomme, klinik 2134
Afsnit 2134 (Opgang 2, 13. sal)
Inge Lehmanns Vej 7
2100 København Ø

Telefon

35 45 21 36 (telefontid 8.00-15.00)

nefrologisk klinik, oversigtskort

Relevante links


Afdeling for Nyresygdommes hjemmeside

Nyresygdomme, klinik 2134's hjemmeside

Download oversigtskort her


Redaktør