Epilepsiklinikken, 2164 - Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme

Præsentation af Epilepsiklinikken, 2164 og nøglepersonerne

Vi er en klinik, som udreder og behandler patienter med epilepsi. Vi er placeret på 16. sal i opgang 2 og har både lokaler ved elevatorerne og på de tilstødende afsnit 2163 og 2164. Vores klinik består af flere konsultationsrum, et venteværelse, patienttoilet og en reception på 2164, hvor I skal henvende jer, første gang I kommer.

På afdelingen har vi et ungeteam, som består af læge Hanne Mørk Christensen og sygeplejerske Rannvá Gammelgaard. Hanne er lægelige ansvarligt for ungeklinikken og det vil som hovedregel være Hanne og Rannvá, som bliver dit barns behandlerteam på voksenafdelingen. Dit barn vil som minimum være tilknyttet ungeklinikken, indtil han/hun fylder 21 år. Udover ungeklinikken er der ti andre ambulatorier, hvor der er tilknyttet flere andre læger, sygeplejersker og neuropsykologer.  

Nøglepersoner i ambulatoriet

  • Hanne Mørk Christensen, Overlæge             
  • Rannvá Gammelgaard, Sygeplejerske

Få en lille virtuel rundvisning i klinikken her (video følger)

Hvordan foregår en konsultation? 

En konsultation på voksenafdelingen afholdes af lægen og sygeplejersken og tager ca. 20 minutter på nær første gang, hvor vi afsætter 45 minutter. Vi vil have fokus på at lære dit barn og resten familien at kende og lægge en plan, som alle samtykker til og er trygge ved.  

Ved den første konsultation vil lægen have særligt fokus på at gennemgå og spørge ind til dit barns sygdomshistorik for at få et billede af dit barn, og det forløb han/hun har været igennem. Forud for den første konsultation har lægen fået en skriftlig og mundtlig overlevering fra BørneUngeAfdelingen. Lægen vil formentligt stadig stille spørgsmål og måske bestille nye undersøgelser/prøver for at lære dit barn bedst muligt at kende. Ved de efterfølgende konsultationer vil vi have fokus på anfalds hyppighed og den medicinske behandling, herunder bivirkninger og om det er svært for dit barn passe behandlingen.

Vi vil både under læge- og sygeplejekonsultationer have fokus på, hvad der kan fylde for dit barn udenfor hospitalet, fx skole, uddannelse, venner og det sociale. I særlige tilfælde tilbyder vi også samtaler med vores neuropsykolog.

Forventninger

Vi glæder os meget til at møde dig og dit barn og lære jer at kende. På voksenafdelingen forventer vi, at det som hovedregel er dit barn, som er ansvarlig for sin behandling og har kontakten til Epilepsiklinikken. Vi forventer også, at dit barn møder til de aftalte konsultationer og som minimum melder afbud, hvis han/hun er forhindret. Vi ved, at mange unge forsat har brug for, at forældrene bakker op, og derfor er I forældre og andre pårørende (kærester, venner, søskende) selvfølgelig forsat velkomne. Vi opfordrer generelt alle vores patienter at tage pårørende med. Dit barn må derfor gerne tage op til to pårørende med til konsultationerne. 

Konkrete forskelle fra BørneUngeAfdelingen

I skal være forberedte på, at der er nogle konkrete ændringer ift. behandlingen og de tilbud, som vi kan give på voksenafdelingen. Det kan være en god ide at forberede jer på at:

  • Epilepsiklinikken er en specialiseret klinik, som udelukkende har fokus på epilepsi og den unges liv med epilepsi og ikke andre sygdomme, som dit barn evt. måtte fejle. Dit barn skal derfor være forberedt på at skulle følges af flere læger og ambulatorier, hvis han/hun har flere sygdomme. 

  • Efter dit barn er blevet 18 år, må vi juridisk set ikke må informere andre end patienten selv på grund af tavshedspligten. Kommunikationen er derfor som udgangspunkt med dit barn og vi vil derfor altid kontakte dit barn først. Vi ved dog, at nogle unge har behov for støtte fra deres forældre, også efter at de er fyldt 18 år. I sådanne tilfælde skal den unge give samtykke til, at vi kontakter og informerer forældrene.  

  • Det er ikke usædvanligt, at retningslinjerne for anbefalinger i behandlingens varighed er anderledes på voksenafdelingen. Det kan måske være svært at navigere i lige ved overgangen, så spørg endelig ind til sygeplejerskernes/lægernes begrundelser, og husk, at deres anbefalinger altid vil være sundhedsmæssigt begrundet.

Svar på konkrete spørgsmål:

Hvordan bestiller/ændrer dit barn en tid?

Dit barn kan enten skrive til klinikken via appen MinSP eller ringe til klinikken (35 45 36 31) fra kl. 8-15.

Hvordan får dit barn fornyet recepter/udleveret medicin?

Recepter kan fornys ved konsultationen eller ved at skrive på minSP eller ved telefonisk kontakt til klinikken mellem 8-15. Medicin der udleveres af hospitalet kan hentes mellem 8.30-15.00 eller i forbindelse med konsultationen.

Kontakt information

Adresse

Epilepsiklinikken
Afsnit 2164
Opgang 2, 16. etage
Inge Lehmanns Vej 7
2100 København Ø

Telefon

3545 3631 (sekretariat) – telefontid 8.00-15.00


Relevante hjemmesider

Klinikkens hjemmeside

Download oversigtskort her


Redaktør