Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme

Præsentation af klinikken og nøglepersonerne

Vi er en stor klinik, som behandler gigt- og bindevævssygdomme. Vores klinik ligger på 1. sal i indgang 6A på Gentofte hospital. I klinikken har vi flere konsultationsrum, et behandlingsrum til dagbehandlinger og et venteområde, hvor vores reception også er placeret. Det er her, I skal henvende jer, når I kommer. 

På afdelingen har vi et ungeteam, som består af to læger (Laura og Lars) samt klinikkens sygeplejersker. Det vil enten være Laura eller Lars, som bliver dit barns kontaktlæge på voksenafdelingen. I vil højst sandsynligt komme til at møde flere af afdelingens sygeplejersker, som alle har erfaring med unge, og som vil kunne hjælpe, hvis jeres barn har spørgsmål om sygdom, behandling eller oplever smerter/aktivitet i sygdommen. Hvis dette er tilfældet, anbefaler vi, at dit barn kontakter sygeplejerskerne gennem MinSP eller på sygeplejetelefonen på 38 67 32 36.

Hvis dit barn har brug for at forny recepter, bestille tid til blodprøver eller ændre/aflyse tider, kan han/hun ringe til sekretærerne på telefon 38673223.

Nøglepersoner i klinikken

  • Laura Langkjær Johnsen, Overlæge
  • Lars Juul, Overlæge
  • Sussi Larsen, Sygeplejerske og Ungeambassadør

Få en lille virtuel rundvisning af afdelingen her (video følger)

Hvordan foregår en konsultation? 

En konsultation på voksenafdelingen afholdes af lægen og varer ca. 15 min. De første to gange er der også planlagt særskilte sygeplejekonsultationer. Vi har ingen forventning om, at dit barn har fået taget blodprøver inden første konsultation, da det i første omgang handler om at lære hinanden at kende. Fokus ved den efterfølgende lægekonsultation vil være en gennemgang af sygdomsforløbet. 

Forud for den første konsultation har lægen fået en skriftlig overlevering fra BørneUngeAfdelingen. Alligevel vil lægen formentligt stadig stille en masse spørgsmål og måske bestille nye undersøgelser/prøver for at lære dit barn bedst muligt at kende. Generelt vil fokus ved lægekonsultationerne være bredt og blandt andet omhandle sygdomsaktivitet, bivirkninger, led-undersøgelser, blodprøvemarkører, og hvordan det går med at følge behandlingen.

Udover de faste lægekonsultationer tilbyder vi sygeplejekonsultationer, hvor dit barn kan tale om de ting, der fylder. En samtale med sygeplejersken behøves ikke at blive booket på forhånd. Dit barn kan bare møde op i klinikken og bede om en sygeplejesamtale.

Vi udleverer medicin til 8-12 uger ad gangen, hvor der forinden skal tages blodprøver. Blodprøverne bliver godkendt af lægen. Sygeplejersken gennemgår også blodprøverne og taler med dit barn, inden hun kan udlevere medicinen. Derfor skal dit barn møde op fysisk på afdelingen for at få udleveret medicinen.

Forventninger

Vi glæder os meget til at møde dig og dit barn og lære jer at kende. Vi har derfor valgt, at første konsultation hos os har fokus på at lære hinanden at kende og ikke en masse undersøgelser. 

Vi forventer, at det som hovedregel er dit barn, som er ansvarlig for sin behandling og har kontakten til klinikken. Vi forventer også, at dit barn møder til de aftalte konsultationer og som minimum melder afbud, hvis han/hun er forhindret. Vi ved, at mange unge forsat har brug for, at forældrene bakker op, og derfor er I forældre og andre pårørende (kærester, venner, søskende) selvfølgelig forsat velkomne.

I kan forvente, at vi fortsætter den behandling, som børnelægerne har sat i gang, men da gigtsygdommens aktivitet kan svinge meget, kan I opleve, at vi forsøger at trappe dit barns medicin ned, hvis gigten er i ro.

Konkrete forskelle fra BørneUngeAfdelingen

I skal være forberedte på konkrete ændringer ift. behandlingen og de tilbud, som vi kan give på voksenafdelingen:

  • Som led i dit barns behandling tager vi blodprøver hver 8. eller 12. uge. Vi udleverer ikke medicin til mere end 8-12 uger ad gangen.

  • I har måske været vant til rutinemæssige ultralydsscanninger i forbindelse med konsultationerne på BørneUngeAfdelingen, hvilket vi ikke forsætter med på voksenafdelingen. Grunden er, at forskningen har vist, at regelmæssige scanninger ikke gør nogen forskel for den unges behandling og helbred, da unge og voksne i modsætning til børn kan beskrive en smertes placering, type og styrke. 

  • Vi har ikke mulighed for at give lattergas ved procedurer som led punktur og blokader på voksenafdelingen. 

  • Konsultationerne på voksenafdelingen foregår ikke nær så hyppigt. De første par gange ser vi den unge med 2-3 måneders interval. Hvis gigten er velbehandlet, vil vi øge intervallet og indkalde den unge til kontrol hos lægen hver 6. til 10. måned. Dit barn skal stadig have taget regelmæssige blodprøver og se en sygeplejerske i forbindelse med medicinudleveringen. Ved behov er der altid mulighed for at få en akuttid. Vi forventer derfor også, at dit barn kontakter os ved forværring af gigten.

  • Endelig skal I være opmærksomme på, at meget af den medicin (fx kvalmestillende, Emla® mm), som dit barn har fået udleveret af BørneUngeAfdelingen er noget, som I selv skal købe på apoteket. Den eneste medicin, som vi udleverer, er biologisk medicin, Metex® og Arava®. 

Svar på konkrete spørgsmål:

Hvordan bestiller/ændrer mit barn en tid?

Dit barn kan enten skrive til klinikken via MinSP eller ringe til klinikken (38673223).

Hvordan får mit barn fornyet recepter/udleveret medicin?

Biologisk medicin, Metex® og Avara® udleveres til max. 3 måneder ad gangen. Al anden medicin skal købes på apoteket. Fornyelser af recepter kan ske ved at kontakte klinikkens sekretærer på 38673223.

Praktisk information

Adresse

Led- og Bindevævssygdomme, klinik 1
Gentofte Hospital
Gentofte Hospitalsvej 6A, 1. sal
2900 Hellerup

Telefon

38 67 32 23 (sekretariat) – telefontid 8.00-15.00 (man, tirs og tors), 8.00-18.00 (ons) og 8.00-14.00 (fre)

38 67 32 36 (sygeplejersker) – telefontid 8.45-9.45 + 13.00-15.00 (fre 13.00-14.00)

Gentofte Hospital, oversigtskort

Relevante hjemmesider 

Klinikkens hjemmeside

Download oversigtskort, og læs om parkeringsregler her


Redaktør