Råd til håndtering af eventuelle bekymringer og udfordringer

Overgangen til voksenafdelingen er en naturlig del af dit barns udvikling. Voksenafdelinger er bedre gearet til at behandle unge voksne og møde deres behov. Alligevel ved vi fra både danske og udenlandske undersøgelser, at mange forældre til kronisk syge unge er bekymrede for overgangen til voksenafdelingen og kan opleve overgangsfasen som utryg og stressende. 

Her kan du læse om, hvilke udfordringer andre forældre har oplevet i forbindelse med deres barns overgang fra barn til ung og fra BørneUngeAfdelingen til voksenafdelingen og forslag til, hvad der har hjulpet andre familier:

Det kan være utrygt og svært at skulle afgive ansvaret for behandlingen til den unge

I har som familie allerede mange erfaringer med at afgive ansvar til jeres barn fx i forhold til transport til og fra skole/uddannelse, pligter i hjemmet, lektier, fester osv. Mange forældre finder støtte i at tale med andre forældre, som har været igennem samme proces. Du kan møde andre forældre gennem dit barns patientforening eller gennem online undervisningsaftener for forældre (webinar). Husk, at dit barn forsat vil have brug for din hjælp og støtte, og at du fortsat er en vigtig ressource for dit barn, selvom du ikke har hovedansvaret mere.

Man kan føle sig holdt uden for indflydelse, fordi den unge overtager ansvaret for behandlingen selv

Mange familier har gavn af at tale om behandling og hospitalsbesøg i ”rolige perioder”, hvor der er ro i sygdommen, og I ikke har konflikter. Der er en god idé at forventningsafstemme, hvad I hver især tænker om den kommende overgangsperiode, og hvordan I som familie bedst kan håndtere den. I kan bl.a. vende emner, som hvem der skal med til de ambulante besøg, og om du som forælder skal minde dit barn om at tage medicin.

Man kan være bekymret for, om den unge er klar til at overgå til voksenafdeling

Voksenafdelingerne er gearet til at modtage unge, og de er vant til at møde unges og unge voksnes behov i forhold til fx uddannelse, arbejde, familiedannelse og voksenliv med en kronisk sygdom. Du kan læse mere om, hvordan I sammen kan øve egenomsorg i dit og dit barns tempo under ’Støt dit barn til øget ansvar og selvstændighed’ og ’Hjælp dit barn med at blive parat’. Du kan også tage en snak med dit barns læge og sygeplejerske, så I sammen kan lægge en plan for, hvordan I bedst kan støtte og gøre dit barn klar til voksenafdelingen. 

Mange forældre oplever, at det kan være svært at sige farvel til BørneUngeAfdelingen og det kendte personale, og samtidig føler de sig usikre på plejen og forløbet med et ukendt behandlerteam på voksenafdelingen

Selvom det kan være skræmmende at sige farvel til det velkendte og gå en ukendt periode i møde, skal du huske på, at dit barn overgår til en højt specialiseret afdeling, hvor de sundhedsprofessionelle har stor viden og erfaring om dit barns sygdom og behandling. Du kan trække på, jeres erfaringer fra tidligere skift fx i forhold til uddannelse. Du kan også benytte dig af muligheden for at møde voksenpersonalet ved undervisningsaftener/webinaret eller du kan bede børneafdelingen kontakte voksenafdelingen og spørge om I må komme forbi og sige hej og få en lille rundvisning. Du kan også læse om dit barns nye stamafdeling under ’Hvad kan jeg og mit barn forvente på voksenafdelingen?’ 

Der kan opstå konflikter og skænderier med dit barn omkring behandlingen

Konflikter mellem forældre og unge er almindelige og tager ofte udgangspunkt i den naturlige løsrivelsesfase i teenageårene. I familier med et kronisk sygt barn vil der derfor ofte være konflikter omkring behandling og evt. restriktioner i forhold til at leve et ungdomsliv (fx alkohol). Det kan være en god ide at tale om behandling og hospitalsbesøg, når der ikke er konflikt/i ”fredstid”. Prøv at lade dit barn fortælle, hvad der er svært/frustrerende og selv komme med bud på, hvad der kan gøre behandlingen lettere. Det kan også være en god ide, at du sammen med dit barn tager en snak med lægen om muligheden for at tilpasse fx medicintiderne til dit barns ungdomsliv.  

Der er kan forekomme et tomrum – når man har været vant til at tage sig af behandlingen og været den, som har haft kontakten til de sundhedsprofessionelle 

Nogle forældre oplever støtte ved at tale med andre forældre, der er eller har stået i samme situation. Du kan møde andre forældre gennem dit barns patientforening eller ved at deltage i online-undervisningsaftenerne(webinar). Andre forældre har haft gavn af at tale med en psykolog om den nye rolle og hverdag. Måske har dit barns patientforening en psykolog tilknyttet, som du kan få nogle samtaler hos. 

Mange forældre oplever overgangen i det kommunale system uoverskuelig og kaotisk

Du kan forberede dig på overgangen ved at kontakte dit barns sagsbehandler i kommunens børne- og ungeafdeling ca. et ½ år inden han/hun bliver 18 år og bede om et overleveringsmøde. Ved mødet kan du og dit barn sammen med sagsbehandleren drøfte, hvad dit barn får brug for i fremtiden, og hvordan processen med at overgå til kommunens voksen-teams vil være. Du kan også sætte dig ind i de lovmæssige ændringer under ’Sociale ydelser’.


Redaktør