Hjælp dit barn med at blive parat

Jeres barns afdeling og – ambulatorium vil fra teenageårene have fokus på gradvist at øge dit barns sygdomsforståelse og selvstændighed. Nogle kan opleve, at de forskellige ambulatorier og evt. også forskellige sundhedsprofessionelle vil have forskellige tilgange til denne proces. Men som hovedregel vil forløbet bestå af en gradvis træning i øget selvstændighed ved for eksempel at lade dit barn klare en del af samtalerne med lægen og sygeplejersken alene. Dit barn vil også blive undervist i sin sygdom og behandling i løbet af ungdomsårene. Læs mere om Rigshospitalets tilgang til overgangsprocessen (også kaldet transition) på www.transitionsforløb.dk.

For at dit barn kan overtage ansvaret for sin egen sygdom og behandling som voksen, er det også vigtigt, at du giver plads til, at det kan lykkes. Dit barn har stadigvæk behov for din støtte og opbakning og særligt, hvis der er forværring af sygdommen eller ændringer i behandlingen. Ansvaret skal derfor gradvist overdrages til den unge, og det er en god idé, at du i samarbejde med dit barns læge/sygeplejerske lægger en plan for, hvordan I bedst kan gøre dette. 

Alle familier er forskellige og har forskellige erfaringer og behov. Brug derfor de redskaber, der tidligere har virket i jeres familie fx i forbindelse med overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse. I kan også finde inspiration i, hvordan andre forældre har grebet det an.

Andre forældre har haft gode erfaringer med at:

  • Forberede den unge på konsultationen. Forud for konsultationen kan du og dit barn sammen gennemgå, hvad der er relevant at bringe op og hvilke spørgsmål, I har. Dit barn kan evt. lave en liste, som han/hun kan støtte sig til under konsultationen. 

  • Træne den unge i at stille spørgsmål ved ambulante konsultationer. Det kan du gøre ved gradvist at trække dig tilbage og lade dit barn tage styringen ved konsultationerne og lade ham/hende selv stille og besvare lægens spørgsmål. 

  • Opfordre den unge i at tale alene med lægen/sygeplejersken. Det er god træning for dit barn at tale og være alene med lægen eller sygeplejersken i en del af konsultationen. Indtil dit barn fylder 18 år, skal du informeres om væsentlige forhold relateret til dit barn fx ændringer i behandlingen, undersøgelser og prøvesvar. 

  • Hjælpe den unge med at få et overblik over ambulante tider, behandlinger og undersøgelser. Hjælp dit barn med at downloade appen ’min SP’, hvor man blandt andet kan se prøvesvar og aftaler på hospitalet. Lær dit barn, hvordan han/hun kan aflyse, ændre eller fremrykke tider, hvis det bliver nødvendigt. 

  • Lære den unge, hvordan han/hun følger op på undersøgelser/blodprøver. Fortæl, hvem du plejer at ringe til, og hvornår man bør gøre det. 

  • Sikre at den unge ved, hvem han/hun skal kontakte i en nødsituation. Tal med dit barn om, hvad der er akut/farligt for ham/hende og sikre dig, at han/hun har de nødvendige telefonnumre i tilfælde af akutte situationer. 

  • Lade den unge gradvist tage styringen i forhold til behandlingen. I kan f.eks. spørge lægen/sygeplejersken om medicinens virkning og eventuelle bivirkninger. Lær dit barn at dosere medicinen og tal om, hvordan det kan lykkes selv at tage medicinen.

  • Sætte den unge ind i recepter og medicinbestilling. Gennemgå, hvordan man bestiller og henter medicin og i hvor god tid, man bør være. Gå på apoteket sammen for at hente medicinen.  

  • Facilitere samtaler om den unges forståelse af sin sygdom. Du kan enten bringe emnet op ved konsultationer og få lægen/sygeplejersken til at tale om/spørge ind til emnet. Hvis du er tryg ved det, kan du også selv tale med dit barn om, hvad han/hun fejler, sygdomsforløbet indtil nu, hvilke symptomer han/hun skal være opmærksom på, samt hvordan hun/han skal forholde sig til dem.

Relevante links


Redaktør