ParTNer-STEPs

​Parents in Transition - a Nurseled Support and Transfer Education Program.

Denne hjemmeside er en del af interventionen Partner-Steps. Projektet er en del af et ph.d.-projekt af samme navn, og er støttet af Novo Nordisk Fonden. Hjemmesiden henvender sig til forældre til kronisk syge unge, som skal overgå til voksenafdeling. Hjemmesiden udvikles kontinuerligt og vil løbende blive evalueret.  Kun deltagere i Partner-steps må gøre brug af siden og andre må derfor ikke henvises til den.