Ikke-videnskabelige publikationer

​​Boisen KA, Rehling ES, Bruun C, Bregnballe V. At være ung på hospital. I Børn og unges møde med sundhedsvæsenet, Nyt Nordisk Forlag, København 2014.
Bregnballe V, Boisen KA. Transition. I Børn og unges møde med sundhedsvæsenet, Nyt Nordisk Forlag, København 2014.
Bregnballe V, Boisen KA. Ung med kronisk sygdom. I Børn og unges møde med sundhedsvæsenet, Nyt Nordisk Forlag, København 2014
Hanghøj S, Boisen KA, Nørgaard LS. Kronisk syge unge har svært ved at passe deres behandling. Lægemiddelforskning 2013:29-31.
Boisen KA, Askholm B, Riis Olsen P, Teilmann G. Unge og kræft. I Johansen C (red). Kræft - senfølger og rehabilitering. Hans Reitzels Forlag, København 2013.
Boisen KA, Blix C, Teilmann G. Ungdomsmedicin - et nyt tværfagligt fagområde i Danmark. Ungdomsforskning: Sundhed og sygdom 2010; 2: 31-36.
Teilmann G, Meinike D, Holm K, Blix C, Boisen KA. Kronisk sygdom hos unge. I: Gravholt CH. Turner - kend din krop. Novo Nordisk, København 2009.
Redaktør