Tværfaglige ungdomsmedicinske konferencer

Sundhedsprofessionelle kan få sparring og rådgivning om unge patienter på tværfaglige ungdomsmedicinske konferencer tirsdage kl. 9.00-10.00 i afsnit 4101 eller lokalt efter aftale.


Årsager til henvisning kan fx være:

  • at det er svært at nå eller forstå en ung
  • at samarbejdet med forældrene og/eller en ung er vanskeligt

Henvisning sendes med intern post til Ungdomsmedicinsk Enhed, afsnit 4101. Henvisning findes her.

Alle henvisninger visiteres ved førstkommende ugentlige teammøde.

Redaktør