Sundhedsfaglige kan henvise unge i alderen 12-24 til følgende indsatser:

Henvisning til UMT

Alle henvisninger visiteres ved førstkommende ugentlige teammøde.

Henvisningen findes her

Unge, der kan henvises er fx

  • kronisk syge unge, der er udsat for væsentlige psykosociale belastninger
  • unge med særlige vanskeligheder i forhold til at passe deres behandling
  • unge, der har vanskeligheder med at mestre alvorlig og/eller kronisk sygdom
  • unge med særlig risikabel adfærd i kombination med kronisk sygdom
  • unge med uforklarede eller funktionelle symptomer efter klinisk og paraklinisk udredning
  • unge, der mistrives under langvarige indlæggelser

Unge kan uden henvisning komme i:

Uddannelsestilbud til sundhedsfaglige:

​Pjecer og vejledninger til sundhedsfaglige

Pjecer og informationsmaterialer til unge​