Du kan henvise unge til Ungdomsmedicinsk Team

Ungdomsmedicinsk Teams (UMT's) tværfaglige indsats retter sig både mod de unge og personalet. Læs mere her om vores ungeambulatorium, tilbud om ungepædagogisk støtte på afdelingen, de unges fristed HR BERG, pjecer, mulighed for faglig udvikling gennem uddannelse og kurser samt tværfaglig sparring på konferencer i Ungdomsmedicinsk Enhed (UME) eller i jeres afdeling.


Sundhedsfaglige kan henvise unge i alderen 12-24 til følgende indsatser:

Henvisning til UMT

Alle henvisninger visiteres ved førstkommende ugentlige teammøde.

Henvisningen findes her

Unge, der kan henvises er fx

  • kronisk syge unge, der er udsat for væsentlige psykosociale belastninger
  • unge med særlige vanskeligheder i forhold til at passe deres behandling
  • unge, der har vanskeligheder med at mestre alvorlig og/eller kronisk sygdom
  • unge med særlig risikabel adfærd i kombination med kronisk sygdom
  • unge med uforklarede eller funktionelle symptomer efter klinisk og paraklinisk udredning
  • unge, der mistrives under langvarige indlæggelser

Unge kan uden henvisning komme i:

Uddannelsestilbud til sundhedsfaglige:

​Pjecer og vejledninger til sundhedsfaglige

Pjecer og informationsmaterialer til unge​